Как назвать влагалище вежливыми словами

URL
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
21:35 

Опрос-

cento miles
кто это видит и читает?

Вопрос: Отметьтесь, кто видит это голосование и прочитал этот вопрос.
1. Я! 
6  (100%)
Всего: 6
19:48 

siužetas

Big Brothers
karma police members
10:49 

straipsnis Klaipėdos Dienraštyje

Big Brothers
karma police members
00:46 

Big Brothers
karma police members
Dar vakar buvo publikuotas straipsnis:

www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/tinklarast...

Suprantu jų logiką ir baimę. Tačiau per visą Lietuvos istoriją visame google nėra niekur minimi kiti grož. kūrinių pagrindiniai personažai vardu Saulius ir Paulius, išskyrus mano keletą metų anksčiau publikuotą kūrinį ir filmą. Tai būtų sutapimas, jei Saulius, pvz, būtų anūkas, o Paulius – senelis, ir būtų kalbama apie apie žvejybą ir kt. Tačiau kalbama apie pagrindinių personažų nusikaltimo padarymą, apie tūkstanties smulkmenų (kaip, pvz, jų amžius, soc. statusas, profesija, įgudžiai, polinkiai ir t.t.) sutapimą. Pasikartoja situacijų, scenų humoras, daugelis kitų elementų. Tai žinoma, kad jie sakys (kaip jie ir sako), kad tai sutapimas! Jie neturi kitos išeities! Arba sutapimas – arba plagiatas. Tačiau tokių sutapimų nebūna ir jie tai puikiai žino. Jie kaltina mane noru pasipelnyti. Tačiau iš tikrųjų viskas visiškai kitaip. Tai yra jie, kurie siekdami pelno pasinaudojo mano sukurtais personažais ir pasisavino daug kitų elementų.
Jie tiesiog perskaitė ir nerupestingai nesusisiekė su manim (gal ir ne diary.ru, juk aš esu persiuntęs kūrinį daugeliui draugų per el. paštą ir tolimesnio kūrinio likimo aš nežinau. Aš net įteikiau keletą susiutų egzempliorių draugėms. Yra publikacijų ir kituose tinklalapiuose...
Negalima paimti mickey mouse‘a arba harry potter‘į ir panaudoti juos filme kaip savo sukurtus personažus. Tai yra leidžiama tik sutikus originalių personažų autoriams. Nepaisant autoriaus turtinių teisių, net ir po jų perdavimo, autorius turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę ir prieštarauti bet kokiam šio kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam autoriaus garbei ar reputacijai galinčiam padaryti žalos kėsinimuisi į kūrinį.
Lietuva – Europos šalis, o Europoje (priešingai nei kai kuriose kitose šalyse) veikia įstatymai. Gal mums reikėtų daugiau žinoti apie mūsų autorines ir kitas teises ir stengtis jų laikytis – kitaip mūsų šalis neturi ateities.

14:26 

PLAGIATAS

Big Brothers
karma police members
Draugai! Mane apvogė filmo "Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius" autoriai R. Marcinkus, S. Aškelavičius ir J. Sičiūnas, kurie panaudojo mano sukurtus personažus, siužeto, scenų elementus ir t.t. iš mano parašyto kūrinio "Broliai Ramanauskai". Einu į teismą su ieškiniu dėl mano autorinių teisių pažeidimo. Žemiau - pretenzija; komentaruose - priedas, kuriame palyginami kūrinyje ir filme sutampantys elementai. Jeigu jums tap pat atrodo, kad reikia nubausti plagijuotojus, padarykite šios temos repostą. Ačiū!


Nuo: Vladislav ******
Pašto adresas korespondencijai:
*********, ******* Klaipėda
Telefonas: +3706*******
Elektroninio pašto adresas: vladus2@mail.ru
( labiausiai pageidautina ryšio priemonė )


Kam: UAB „Full Screen“
Direktoriui Ričardui Marcinkui
Adresas: S. Konarskio g. 8-34, LT-03122 Vilnius

Kam: Ričardui Marcinkui
Adresas: [www.facebook.com/ricardas.marcinkus?fref=ts]
ricardas.marcinkus@gmail.com

Kam: Simonui Aškelavičiui
Adresas: [www.facebook.com/simonas.askelavicius]
simas.ask@gmail.com

Kam: Juliui Sičiūnui
Adresas: [julius.siciunas@gmail.com]

Kopija: Laura Beinorienė [laura@laurabei.eu]
REIKALAVIMAS (PRETENZIJA)

Dėl autoriaus teisių pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo;
autoriaus teisių pažeidimo nutraukimo;
nuostolių išieškojimo ir moralinės žalos atlyginimo

(toliau - „Pretenzija“)


Šios pretenzijos pareiškėjas – Lietuvos Respublikos pilietis Vladislav ******, asmens kodas ***********, yra literatūros kūrinio „Broliai Ramanauskai“, kurio publikacija buvo vykdoma atvirame šaltinyje internetiniame tinklalapyje www.diary.ru (tinklaraštyje chon-chon.diary.ru/), nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. lapkričio 26 d. (toliau - Kūrinys) autorius (kaip šis terminas apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 6 straipsnyje) (toliau - Pareiškėjas).
Kūrinys yra trumpų apysakų serija, pasakojanti apie brolių Sauliaus ir Pauliaus Ramanauskų ( išgalvotų personažų ) nuotykius. Šios apysakų serijos kūrimas vyko virš dvejų metų nuo 2010 m. birželio 24 d. (Pareiškėjas gali patvirtinti tai tuo, kad tą dieną buvo išsiustas pirmas skirsnis iš Pareiškėjo el. pašto) iki 2012 m. lapkričio 26 d. (visos publikacijos pabaigimo atvirame šaltinyje internetiniame tinklaraštyje chon-chon.diary.ru/ data). Taip pat yra vieno iš apysakų publikacija „Laisva tema. I 2012 metų etapas“ tarptautinio mažosios prozos konkurso „Baltoji lenta“ („Belaja skrižal“) internetiniame tinklalapyje www.prozakonkurs.ru/contest_2012/free_2012_1/47....
Mokslo, literatūros arba meno kūrinio autoriumi pripažintinas pilietis, kurio kūrybiniu darbu šis kūrinys buvo sukurtas. Kūrinys publikuotas „Vlad Gimbicki“ slapyvardžiu, kas yra nurodyta atitinkamame paskyros langelyje internetiniame tinklalapyje, kuriame pirmą kartą buvo publikuotas Kūrinys. Kūriniams, išleistiems anonimiškai arba slapyvardžiu, jų apsaugos terminas sueina praėjus penkiasdešimčiai metų po to, kai kūrinys buvo teisėtai paskelbtas viešai. Nesant įrodymams priešingam kaip tokių ir dėl to Pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl jo teisių pažeidimo. Pakanka, kad autoriaus vardas būtų nurodytas kūrinyje paprastu būdu, net jeigu jo vardas yra slapyvardis, jei autoriaus slapyvardis nepalieka abejonių dėl jo tapatybės.
Pagal Berno Konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, priimtos 1886 m. rugsėjo 9 d., papildytos 1896 m. gegužės 4 d. Paryžiuje, peržiūrėtos 1908 m. lapkričio 13 d. Berlyne, papildytos 1914 m. kovo 20 d. Berne, peržiūrėtos 1928 m. birželio 2 d. Romoje, 1948 m. birželio 26 d. Briuselyje, 1967 m. liepos 14 d. Stokholme ir 1971 m. liepos 24 d. Paryžiuje ir pataisytos 1979 m. rugsėjo 28 d., prie kurios Lietuva prisijungė 1996 m. birželio 12 d. priimdama 1996 m. gegužės 28 d. Įstatymą Nr. I-1351 „Dėl Berno Konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos ratifikavimo“ (toliau - „Konvencija“), 2 str. 1 p., sąvoka „literatūros ir meno kūriniai“ apima kiekvieną literatūros, mokslo ir meno kūrinį, koks bebūtų jo išraiškos būdas ar forma: knygas, brošiūras ir kitus literatūros kūrinius; paskaitas, kalbas, pamokslus ir kitus tokios rūšies kūrinius. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ nustato, kad „Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.“
Nepaisant autoriaus turtinių teisių, net ir po jų perdavimo, autorius turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę ir prieštarauti bet kokiam šio kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam autoriaus garbei ar reputacijai galinčiam padaryti žalos kėsinimuisi į kūrinį, kaip tai suponuoja Konvencijos 6bis straipsnio 1 p.
Apie filmo „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ (toliau – „Filmas“) egzistavimą Pareiškėjas sužinojo Filmo premjeros dieną, t.y. 2015 m. vasario 6 d., kai Pareiškėjo pažįstami ( kurie gali patvirtinti teisme šitą faktą ) papasakojo Pareiškėjui, kad kino teatruose Lietuvos teritorijoje demonstruojamas Filmas su tokiu pavadinimu ir kad šis Filmas labai primena ir pakartoja Pareiškėjo parašytą kūrinį. Vienas iš nurodytų pažįstamų tiesiogiai paklausė: „Ar tik ne pagal tavo Kūrinį sukūrė Filmą?“
Pagal šios Pretenzijos pridavimo dienai Lietuvos kino centro tinklalapyje (www.lkc.lt) paskelbtus oficialios statistikos duomenis, 2015 m. balandžio 5 d. Filmas pasiekė šiuos parametrus Lietuvos teritorijoje (www.lkc.lt/2015-m-ataskaitos/):
- bendras filmo lankytojų skaičius sudarė 100 676 žiūrovų;
- bendros pajamos Lietuvos kino teatruose sudarė 457 707 eurų.
ir t.t.
Filmo platintojas - UAB „Full Screen“.

Šie asmenys nurodomi kaip Filmo autoriai:
Ričardas Marcinkus (kaip Filmo režisierius ir prodiuseris);
Simonas Aškelavičius (kaip Filmo režisierius);
Julius Sičiūnas (kaip Filmo operatorius) (toliau - „Bendraatsakoviai“).

Pagal šios Pretenzijos sudarymo dienai turimas žinias, 2015 m. kovo 1 d. Filmas pradėtas rodyti Londone (Didžioji Britanija).
Be to, Pareiškėjas sužinojo, kad pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-663 „Dėl dalinio finansavimo skyrimo projektams iš kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos 2014 m. lėšų“ 1.8 punktą, kitas UAB „Full Screen“ projektas „Traukinio plėšikai Saulius ir Paulius – prieš piratus“ (tariamai taip pat pažeidžiantis autorines ir kitas Pareiškėjo teises) – jau gavo dalinį 119 940 Lt (34 737,03 Eur) finansavimą (www.lrkm.lt).
Pareiškėjas mano, kad pirmiau minėtas Filmas laikytinas Plagiatu (įrodymai yra pateikti palyginimų lentelėje, sudarančioje šios Pretenzijos Priedą Nr. 1). Priedas Nr. 1 yra neatsiejama šios Pretenzijos dalis.
Plagiatą Pareiškėjas supranta kaip svetimo kūrinio ar jo dalies įvedimą į civilinę apyvartą savo vardu. Be to, Pareiškėjas mano, kad buvo pažeistos jo teisės į kinematografinį jo paties Kūrinio perdirbimą, kadangi „Literatūros ir meno kūrinių autoriai turi išimtinę teisę leisti adaptuoti, aranžuoti ir kitaip perdirbti savo kūrinius“ (Konvencijos 12 str.), kas, tarp kitko, patvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 15 str. nuostata, kuri numato, kad:
„1. Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:
- 4) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;“
Filmo autoriai, tarp kitko, pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 73 straipsnio nuostatas, konkrečiai:
- kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudojimas ( įskaitant išleidimą, atgaminimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą ) ir platinimas be šių teisių subjekto licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos sąlygas);
- įstatymuose ar autorinėse sutartyse nustatyto atlyginimo nesumokėjimas;
- autoriaus ar atlikėjo asmeninių neturtinių teisių pažeidimas;
- kitų šio Įstatymo nuostatų ir kitų įstatymų nustatytų autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas.
Pagal Berno Konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, priimtos 1886 m. rugsėjo 9 d., papildytos 1979 m. rugsėjo 28 d., 14 str. 1 p., literatūros ir meno kūrinių autoriai turi išimtinę teisę leisti:
i) šių kūrinių kinematografinį perdirbimą ir atgaminimą bei tokiu būdu perdirbtų ar atgamintų kūrinių platinimą;
ii) tokiu būdu perdirbtų ar atgamintų kūrinių viešą atlikimą ir demonstravimą bei viešą paskelbimą visuomenei laidais.
Tokiu būdu, Berno konvencija nustato, kad su literatūros bei meno kūrinių, panaudotų kuriant audiovizualinius kūrinius, autoriais, turėtų būti suderinti ne tik klausimai dėl jų kūrinio perdirbimo, jas panaudojant kuriant audiovizualinį kūrinį ( pvz., dėl apysakos perdirbimo į scenarijų ), bet ir klausimai, susiję su tolimesniu audiovizualinio kūrinio panaudojimu (būdai, teritorijos, terminai ir t.t.).
Autoriaus teisė į savo kūrinio perdirbimą apima kaip autoriaus galimybę savarankiškai perdirbti kūrinį į kitą rūšį, formą arba žanrą, taip ir galimybę leisti tai padaryti kitiems asmenims. Kūriniai, sukurti kūrybinės veiklos būdu, yra nauji autorių teisės objektai. Bet jų panaudojimas galimas tik leidžiant originalių kūrinių autoriams. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, maksimaliai aiški Konvencijos 14 str. 2 p. nuostata, numatanti, kad „pagal literatūros ar meno kūrinį sukurtą kinematografijos kūrinį perdirbti į kokios nors kitos meninės formos kūrinį, be jo autoriaus, turi leisti ir originalaus kūrinio autorius.“.
Įvykus šio reikalavimo pažeidimui, autorius, kurio kūrinys buvo nesakcionuotai perdirbtas, turi teisę į savo teisių gynybą. Konkrečiai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 77 straipsnį, turi teisę:
1) pripažinti teises;
2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;
4) atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);
5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektu;
6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio Įstatymo 80 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą;
7) sumokėti kompensaciją;
8) areštuoti, o kai priimtas galutinis teismo sprendimas, išimti iš apyvartos taip, kad teisių turėtojui nebūtų padaryta žalos ir būtų užtikrinta jo teisių apsauga ( pvz., perdirbti į kitas prekes, utilizuoti ar taikyti kitas panašias priemones ), perduoti nukentėjusiajam jo prašymu ar sunaikinti pažeidėjo lėšomis jo turimas neteisėtas kūrinių, kompiuterių programų, audiovizualinių kūrinių ( filmų ) ir fonogramų kopijas bei gamybos priemones ar įrangą, kuri buvo naudojama platinimui skirtoms neteisėtoms kopijoms gaminti ar tiražuoti;
9) taikyti kitus įstatymų nustatytus pažeistų teisių gynimo būdus.
Išskirtinių autoriaus teisių į intelektinės veiklos rezultatus ir į individualizavimo priemones apsauga vykdoma, tarp kitko, pateikiant asmeniui, neteisėtai panaudojusiam intelektinės veiklos rezultatą arba individualizavimo priemones nesudarant sutarties su teisės turėtoju (nesutartinis naudojimas) arba kitaip pažeidusiam jo išskirtinę teisę ir padariusiam jam žalą, įskaitant pažeidusiam jo teisę į atlyginimą, - reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Pažymėtina, kad Konvencijos 11Bis str. 2 d. taip pat įtvirtina autoriaus teisę į „teisinga“ honorarą.
Žalą Pareiškėjas supranta, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.249 str. 1-6 punktuose – Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Jeigu atsakingas asmuo iš savo neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. (LR CK 6.249 str.).
Pareiškėjas taip pat informuoja Jus, kad jis taip pat mano, kad buvo atlikti pažeidžiantys Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 15 str. veiksmai.
Pareiškėjas taip pat primena Jums, kad pagal teismo sprendimą Jums gali būti pritaikytos šios laikinos apsaugos priemonės:
1) įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą;
2) gavęs Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą, įpareigoti ūkio subjektus atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų neatlikimas padarytų kitiems ūkio subjektams ar visuomenės interesams esminės žalos ar susidarytų nepataisomos pasekmės (Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 28 str. 2 d.).
Vadovaudamasis ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autorinių ir gretutinių teisių“ 76, 77, 79, 80 str. bei atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Pareiškėjas teikia šią Pretenziją,

REIKALAUDAMAS:

- Pareiškėjo autoriaus teisių pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo;
- autoriaus teisių pažeidimo nutraukimo, nutraukiant filmo rodymą visuose kino teatruose ir skelbiant tikrą pradinio kūrinio autorystę;
- Pareiškėjo autoriaus teisių pažeidimu padarytos moralinės žalos atlyginimo.

Pareiškėjui priimtinas taikos sutarties sudarymas pagal šalims priimtinas sąlygas. Jums sutinkant išspręsti ginčą sudarant taikos sutartį, prašau išsiųsti jo tekstą mano adresu, nurodant visas reikšmingas sąlygas.
Per 10 (dešimt) dienų nuo šios Pretenzijos išsiuntimo dienos (2015-04-10), t.y. iki 2015-04-20, nesulaukus atsakymo į šią Pretenziją raštu į bet kokį Pareiškėjo aukščiau nurodytą adresą, Pareiškėjas pasilieka teisę kreiptis į teismą su aukščiau išdėstytais reikalavimais pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus bei viešai paskelbti padarytą pažeidimą ir susijusią informaciją Lietuvos žiniasklaidoje.

Pagarbiai
Vladislav ******

04:06 

Big Brothers
karma police members
влад берет длинную паузу. до встречи, многочисленные поклонники, хахаха!

04:49 

Глава 32, последняя

Big Brothers
karma police members
ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ

До начала оставалось примерно два часа. Все готово. Паулюс совершил свою молитву, стоя на коленях. Затем он выглянул в окно. Знака на небе пока еще не было, оно было чистым, чистым. Еще целых два часа. Паулюс решил выйти на улицу… Вот он выходит, и у него нет детей, и солнце светит. Ну и что, что у него нет детей? Дети – это отдельные существа, в конце концов - чужие. Что такое кровь, в конце-то концов? Ничто. А в небе ни птицы, ни облачка. Паулюс словно бы сейчас пойдет на пляж. Паулюс сам удивлен тому, что не ощущает себя так, словно бы скоро начнет расстреливать людей. Нет, он просто вышел на прогулку, да, он может пойти на пляж, искупаться. Невероятно. Пока Паулюс - без оружия. Его он оставил дома, - в гостиничном номере с окнами на ту самую площадь, с окнами на предполагаемое место бойни...

На середине круга внимание Паулюса привлекла старая ниггерская пара. Ниггер обнимал свою женщину, и они стояли у столба. Паулюс зачем-то сел на соседнюю лавочку. Может, чтобы в последний раз насладиться покоем... Мимо, смеясь, прошли две ямайские темнокожие девушки с красивыми выпуклыми жопами. Неподалеку они остановились и уселись на траву. Они сидели на траве, болтая. Паулюс попытался прислушаться к их разговору, но ничего не услышал. он прищурил глаза и вдохнул приятный морской ветерок... к нему подошла бродячая собака и облизала ему ладонь. Паулюс погладил пса. Пес засеменил дальше...

...мимо прошел здоровенный негр с маленькой темнокожей девочкой. Он рассказывал ей что-то про баскетбольный матч. Негру приходилось идти наклонившись, в неудобной позе, видно было, что он гордится идти рядом с этой девочкой, а эта маленькая девочка гордится идти рядом с ним. Вряд ли его дочь. Скорее «одолжил» у друга, чтобы просто пройтись с ней – действовал скорее по наитию. В такой хороший светлый день. Негр поздоровался с девчонками: «Hi, girls!» «Hi» - ответили те. На паулюса негр даже не взглянул. Девочка тоже. Они пошли дальше...

Паулюс искренне порадовался за ту девочку, за негра, за этих двух темнокожих девушек...

...Вот один белый турист идет. (паулюс считал итальянцев белыми, а поляков черными). Идет себе и разговаривает по мобильному телефону. Паулюс улыбнулся за них за всех.

Паулюс встал и пошел по направлению к пляжу. Там он расположился на песке.
Паулюс прекрасно понимал, что эти люди – семя зла. Но ничего не мог поделать со своими ощущениями. А чтобы его схватили в изнеженом состоянии духа – так нельзя. До сих пор ему казалось, что то, что он собирается сделать, – сплошная фантазия. Но что есть реальность? Кирпичи на стене? Укус комара? Первая раковая клетка? Телевидение?

- значение имеет только то, что происходит незаметно для глаз...

Готов ли паулюс стать примером? Да, но для кого? Сложно сказать, но, наверняка, найдутся достойные. Впрочем, Паулюсу все равно. Он всего лишь хочет дописать книгу своей жизни, скоро в ней будет поставлена последняя точка. убить многих - рискнуть многим. Хотел ли этого Паулюс? Да, ведь паулюс – носитель Идеи. Готов ли паулюс идти до конца? Несомненно, да.

То, что паулюс ощутил эту радость за двух темнокожих девушек, негра, шедшего за руку с маленькой девочкой, старую ниггерскую пару, было так глупо и так невыносимо для его души... паулюс ничего не мог с этим поделать, но - предусмотрел такой случай. Он надел наушники и включил плеер. Заиграл бетховен. Сначала паулюс прослушал 9 симфонию... это помогло ему на время избавиться от боли и сосредоточиться. Он снова улыбнулся. Теперь можно и искупаться...

...вот он ныряет и счищает с себя все лишнее... вот Паулюс медленной походкой выходит из воды. Он видит, как один мальчик толкает другого мальчика в воду и бьет себя в грудь... Мальчик старался в точности копировать манеры взрослых гангстеров. Он покрывал другого трехэтажным матом. И угрожал тому пальцами, словно пистолетом. Весь этот процесс агрессии приятно отозвался в душе Паулюса. Он почувствовал облегчение. Хотя и здесь он испытал некоторое разочарование: «Всего лишь человек, всего лишь человек»..


**

.... до первого выстрела остается примерно полчаса. паулюс смотрит на площадь в окно. Он более не нервничает, он более на себя не зол. Ему грустно. Он сидит, смотрит в окно. всего лишь человек, не Бог.

Паулюс вспоминает тот парк в Клайпеде... по которому они с братом часто ходили вместе... они гуляли по парку и зимой, и летом. Но паулюсу почему-то вспомнилось, как этот парк выглядит осенью.. вернее даже в несколько тех самых дней осени... как же там красиво... красные желтые листья падают. Падают и падают тебе под ноги.. а ты идешь по ним, шуршишь ими и разглядываешь кроны деревьев и думаешь о своем... словно бы ты ни в чем не виноват...

Паулюс взял ручку и приписал к накануне им написанному завещанию следующее: «Тебе отпущена некоторая часть времени... Как ты проведешь ее? Пролетишь, как комета в небе, или пробудешь весь этот отпущенный тебе срок в говне и сгниешь? у меня есть свои страхи. Но у меня есть Вера. И я иду сквозь огонь, как Титан. Это смело, об этом будут складываться легенды – и в долине мертвых на меня будут смотреть с уважением мои братья по духу».

Паулюс перечитал написанное. Господи. Какая глупость. написанное больше не вызывало в нем никаких эмоций. Оно было глупым, излишним. Очередная глупость, очередная бравада. Вся жизнь человека – череда глупостей, правда внутри человека изменчива. А потом – небытие. Так бывает у всех. Но не у Паулюса. Ведь так? Перед небытием паулюс сделает все по-своему, сделает то, во что верит. Стоит ли цепляться за эту глупую жизнь? поступок – вот, что ценно. Паулюс смотрит на площадь, по которой ходят люди, люди, которым даются возможности... безграничные возможности. Но они ходят по площади, на которой вот-вот начнется бойня. Кто их заставляет это делать? Почему они здесь? Разве они не знают, что они под прицелом? Всегда под прицелом?

- да потому что люди - бессмысленное племя, все их тропки примитивны и жизнь не стоит и ломаного гроша.

Паулюс закурил...

- Возможно, моя жизнь тоже не стоит и ломаного гроша... даже если я что-то и изменю... все равно война будет проиграна. Но дать сражение, возможно, последнее, я должен. Я не могу иначе. Возможно, скоро мы встретимся, отец. Брат. Хотя вряд ли...


паулюс снова ощутил себя способным совершить задуманное. Он ощутил этот переход в своей душе. Этот миг тишины. Вот он, любимый момент в музыке бетховена. Равнина над равниной, но вот здесь начинается подъем, рост вулкана, появление смысла во всем этом покое. Какие же все-таки совершенные эти люди. Покой подстраивается под кардинальные изменения в музыке. Осталось лишь шагнуть в темноту...

Что это на небе? Такое огромное, такое красное? Паулюсу кажется, что в небе он видит Красного воробья... это знак... вот он слышит скрипку, он чувствует чье-то присутствие рядом, и снова тот музыкальный проигрыш, где жизнь духа возвышается над страстями, возвышается над счастьем и даже покоем..

Музыка закончилась. На лице Паулюса не было ничего. Паулюс вынул наушники. По площади уже более не ходили совершенные существа. Это были обыкновенные люди, погрязшие в своей вечной липкой паутине лжи, чьи души прикованы к земле. И Паулюс уничтожит их, хотя они и не достойны смерти.

**
Секундная стрелка шагнула на 12 и зазвенел будильник. Паулюс выключил его, рассмеялся и направил дуло на лоб первого попавшегося прохожего.
«ПОРА ВОЗЗВАТЬ К БОГАМ И ЗАТРЕБОВАТЬ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ! - произнес вслух паулюс, - ПОРА НАЙТИ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ДОЗВОЛЕННЫМ И ЗАПРЕЩЕННЫМ! ПОРА РАЗРЕШАТЬ И ЗАПРЕЩАТЬ САМОМУ! ПОРА СНОВА УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЕ ИСКУСТВО ЖИТЬ!».
Вот паулюс нажимает на курок... первый человек смешно падает на асфальт. “как кусок говна”, - мелькнуло в голове у паулюса. слышатся крики...

**

PS. Бог – это любовь, бог - это смерть, это Паулюс с ножом в руках, это мокрая собака, скалящая зубы, это темная кровь причащения, струящаяся из отворенных вен.

КОНЕЦ

03:54 

Глава 31

Big Brothers
karma police members
ЗАВЕЩАНИЕ ПАУЛЮСА


Паулюс все время испытывал боль, настоящую душевную боль. Он – один. Нет никого на свете, на кого можно было бы положиться, по-братски любить. Не было и ее рядом. Самый великий – самый одинокий. Он уже и не знал, как справиться с этим болезненным ощущением. Алкоголь да гашиш, да хождения по ямайским проституткам помогали крайне ненадолго, боль все время давала о себе знать. а иногда – и триппер. Боль была наподобие птицы, раскачивающейся на мокрой ветке, она была наподобие тикающей бомбы. Сейчас паулюс стал отчаян до предела. Ему нужно срочно менять что-то в своей жизни. Паулюс отметил, как вздулась у него селезенка от большого количества употребляемого алкоголя, ему было неудобно даже сидеть за столом. Боль душевная постепенно перерастала в боль физическую.

В ужасе, он походил по комнате, затем выпил. После этого взял лист бумаги, нашел ручку и стал писать:

_____********

Люди! Животные! К вам обращаюсь я, Паулюс Раманаускас, гроза долин литовских и не только!
Я сижу тут один среди крыс, а вы живете себе, живете..
...И вот наступает кризис и все сразу обвиняют государство.

Паулюс поморщился, закурил, затем продолжил:

Я пока еще только про финансовый, про духовный кризис чуть позже. Сразу обвиняют государство, кого же еще им обвинять? В смысле нарушают ваши права, понимаете? Но нет никаких прав и не было. Ты рожден рабом, чтобы работать, работать и обеспечить государство И если ты будешь много и хорошо работать - у тебя, может, и получится построить дом и посадить дерево, если конечно государство не решит тебя наебать! В итоге оно наебывает всех!
Старики работали всю жизнь и тут им снизили пенсию, на которую даже хлеба не купишь. Кинули всех бедных. Студенты, старики, рабочий класс. То есть закон выживания говорит нам, что надо вдумываться в ситуацию и действовать соответственно ей. Конкретизируем. Финансист и бумажки. И курс доллара, и курс евро, и фондовая биржа, и рейтинговые показатели. Неужели это может быть кому-либо интересно? Неужели в это надо вдумываться? Это отвратительно моей природе. Однако я не могу не вдумываться в ситуацию, ибо я хочу знать. знать и понимать. Чтобы сражаться. Но неужели, неужели, кому-то это все может быть действительно интересно? Ведь этого мира не существует!
Все из-за денег, и убивают из-за денег, убивают из-за чего-то иллюзорного, дабы остаться на своем иллюзорном месте. Я против такой системы, когда брат предает брата, которая предполагает, что ты будешь радоваться похвале начальника, выполнять чьи-то бессмысленные и ужасные приказы, я против той системы и этой, я не такой убийца, как они, господи, как же мне здесь, на ямайке, жарко, я не могу вынести этого больше.

Вот мы с братом продали квартиры. Квартиры, которые заработали нам мама с папой, а перед ними еще кто-то. А мы взяли и продали. Все, и я даже не взглянул на фамильные ценности. Были ли они? Я не оглядывался. Куда все это меня ведет?
Оглядимся сейчас. Я - последний в роде. Мой брат мертв, мои родители мертвы... Я – последний в роде. Вскоре Литвы не останется, как государства. Скоро мусульмане, негры и китайцы расплодятся по всему миру до неприличия, полностью подавят рецессивный белый ген, и о моем роде, о моих предках и о моих делах могут и не узнать потомки, которым тоже предстоит сражаться, которым много предстоит сражаться, да пошли господь им бордость духа и удачу. И которые, быть может, никогда не прочитают гамсуна, селина, чарльза буковски, олдоса хаксли, русских и других.

Да, я не один. Таких, как я, много. Я свято в это верю. Мы в подполье. Еще один из нас вышел из подполья. Имя этого человека - Андерс Бревик. Он так же одинок, как и я.

...Говоря о политике. Никакими реформами нельзя ничего улучшить - так, переместить энергию с места на место, с человека на человека, с тебя на них. Лавировать между бомбами. Опасаться. Идти сквозь время со злобной ухмылкой на устах. Но законы, по которым все это происходит, законы государства, мотивы. мотивы людей, подставляющих ближнего, алчных, обжорливых, трусливых, подлых, горделивых людей. Горделивых по сути своей, горделивых настолько сильно, что даже не замечают этого. Не в состоянии заметить. Ход их мысли ясен и очевиден. И еще тупость, эта безграничная человеческая тупость. Она сводит меня с ума, о боже, как же она сводит меня с ума!

Законы эти отвратительны, и я восстаю против них. Я хочу, чтобы об этом знали. И мои последователи, и мои братья по духу.

Я, как и брейвик, предпочитаю устанавливать свой закон. Я живу по своему закону и по нему я умру. У меня есть свое чувство справедливости, свое понятие о добре и зле. Я сам задаю интересующие меня вопросы и сам узнаю ответы. Это все я, со мной не поспоришь, меня не проигнорируешь, я здесь, если я здесь. И никто меня не переубедит. Я – как безумная порхающая бабочка. Пока я жив, я не вписываюсь ни в одну систему. Как только я умру, я стану статичным. Меня можно будет отнести к какой-либо системе. К примеру, «бунт ради бунта». Но не все так просто, не все так просто, мои мотивы, мои мотивы – это самое интересное!

Как видим, есть проблема людей как племени и есть расовая проблема. Меня интересуют обе, ибо я вижу глубокую взаимосвязь этих двух проблем. О, я верю и в науку тоже. Ученые, вперед!

Думаю, мне, быть может, следовало бы больше интересоваться политикой.. Возможно, там можно было бы найти оправдания чему угодно. И более глубокое понимание изощренной государственной системы.. но этот путь связан с извиванием, мимикрированием, нет, мне, паулюсу раманаускасу, это не по душе. Кто-то даже нашел в политике смысл и путь. Но не я. Мне достаточно жарить солнце по утрам на своих ладонях и наблюдать за тем, как гаснет его сияние. Мне не нравится то, что происходит вокруг. Я считаю это отвратительным. Но я не могу ничего изменить. Мой брат был прав. Более того: я не могу найти себе место в этом мире. Где бы я ни проходил, я оставляю за собой кровь. Возможно, в этом мое предназначение, возможно, я делаю какую-то ошибку, а возможно, в этом мой путь. По природе я – воин, я просто следую своей природе – и мне становится от этого лучше, иногда мне становится от этого хорошо. Однако мне больно, мне очень больно. Я одинок.

Паулюс сделал паузу и походил по комнате...

...Недавно я проходил мимо кустов малины, я остановился, чтобы собрать с ладонь, а потом донести до моря и съесть. Она была так прекрасна, эта малина. Ко мне подбежала собака, я дал ей понюхать, она повела ухом и с поджатым хвостом убежала. И вот с полной ладонью я подошел к морю, а там был парень и девушка. Белые. Они купались, брызгались, смеялись. И мне стало так больно, так невыносимо тяжело, словно бы вся тяжесть мира опустилась на мои плечи. Недавно у меня была любимая. У меня был брат, и у меня была любимая. Я – убийца своего брата, но я не убивал свою любимую. Я еле дошел домой, по дороге я выронил малину...


О боже, как же мне претят эти сложившиеся устои. Есть любовь и есть смерть. Больше ничего нет. Есть эта сторона и та сторона. И по этому мерилу надо все измерять. Вы тоже видите смерть и по телевизору?.. эти люди вряд ли притворяются, верно? Это же не актеры?

мне также претит новогодняя елка и ее традиции, и этот нелепый дед мороз и все с этим связанное... как же кошмарно быть единственным адекватным человеком, который не принадлежит этой традиции, который не принадлежит вообще ничему кроме себя. Жирные тупые и убогие воссоединяются в разных традициях, я не из тех. я видел, как это бывает, меня тошнит от этого. Меня тошнит от людского племени. Я предпочитаю море. Я предпочитаю лес. Я предпочитаю одиночество.

Здесь же, на Ямайке, новый год не может быть таким же, как в литве... здесь этого нет, зато есть многое другое.... это зловонная яма, полная ниггеров... здесь время идет по-другому.... медленней... и вот... cейчас (на время, на которое вы имеете на руках эту записку.. именно имеете на руках, ведь вряд ли вы будете читать по-литовски, а на английском я писать не хочу... так что.... вряд ли кто-либо вообще когда-либо прочитает то, что я здесь пишу, но если я стану знаменит, если я вызову резонанс, то это прочитают... переводчик найдется....) Я должен сделать свой последний шаг... Жизнь скучна, когда в ней нет приключений, когда в ней нет риска и смысла. Но далеко не каждый сможет прочесть книгу моей жизни, ибо она написана кровью. здесь нет ничего, что бы могло возбудить самолюбие читателя. только удары, удары под дых, удары под печень. Нравится ли вам такая игра?

Я скучаю по соснам, по прибалтийским соснам. Море здесь, конечно, райское, но такие войны, как я, не попадают по смерти на ямайку. Я знаю, мой дух будет бродить меж сосен и звезд, видных с берега Куршской косы по ночам. Вы можете почувствовать это в любое время года... Потому что мой дух принадлежит тем местам, а здесь я.... здесь я – как одиссей. Точно, я – одиссей! Только моя пенелопа мертва, а враги – процветают.

О боже, как же я мечтаю о том, чтобы эта боль, что я испытываю, взорвалась, и после нее у меня на душе стало бы спокойно, как после грозы, и мир стал бы чище. Чтобы вместе с этим взрывом из него ушло все зло, как мне больно, когда же я наконец сброшу кожу?************(вырезано karma police)

Но хватит обо мне... давайте о вас... настало время рассказать о том, что я собираюсь сделать. А на момент, как вы имеете эту записку на руках, уже сделал. А вот что. ** ию*я 2012 года в 12 часов (то есть некоторое время ранее, предположительно за час-два, чем вы имеете на руках эту записку... ) я собираюсь............ начать расстреливать людей ****** площади. ** ию*я 2012 в 12 часов дня, я уже говорил, я открою стрельбу из окна, а потом я выйду на улицу... у меня с собой будет автоматичекая винтовка M4, пара пистолетов desert eagle и другие инструменты. Все это я уже приобрел на черном рынке. У вас тут с этим я смотрю просто. И продолжу. Я расстреляю как можно большее количество ниггеров, хаха. Прежде, чем меня схватят, я разденусь догола и встану на колени с сцепленными на затылке руками, чтобы вы, господа полицейские, не подумали, что у меня есть оружие и я могу причинить кому-то вред... ведь вы сами должны тогда нарушить уголовный колекс ямайки ..верно? (надеюсь, сработает.... да, я буду на коленях с сцепленными на затылке руками... Я буду улыбаться... и быть может, в этот момент меня поцелует Господь).

Я не знаю, что ожидает меня дальше. Может, смерть, может, еще какие-то испытания. Я рожден таким, по-другому я не могу и не буду. Мне кажется, я должен привлечь к себе внимание не только тех, кто умрет. Но и тех, кто останется жить. Кто сможет взять на себя миссию karma police! Миссию, дарующую ее носителю силу и бесмертие, ибо это вечные cпутники правды. Пусть победит правда, пуcть все остальное умрет, пусть выживет только правда, а все остальное пусть умрет.

Правда, для должной подготовки у меня попросту нет времени. Говоря о моем духовном состоянии, то в общем и целом, все в порядке. Говоря о моем физическом состоянии, то оно могло бы быть и получше, но у меня просто не остается на это времени... я думаю, меня уже ищут... возможно, это не так...

У меня была хорошая жизнь. На всем, что я делал, есть отпечаток чистоты. Я чист. Моя совесть чиста, мое тело болит, мое сердце кровоточит, но это кровь любви. Она бурлит во мне. Это пламя долга горит во мне, пламя моего призвания, моя кровь. Я ни о чем не сожалею. этот мир прекрасен.

Возможно, меня убъют, возможно, я попаду в тюрьму, а там посмотрим. Возможно, я обречен смотреть в потолок до конца своей жизни или того хуже, быть привязанным при этом к кровати и чтобы меня пичкали разными медикаментами... после того, как я сделаю то, что собираюсь сделать. Я осознаю весь риск своего деяния, и у меня есть план Б. Охраняйте меня построже, господа полицейские, если я попадусь в ваши руки живым, это вам такой дружеский от меня совет.

нет, исповедоваться не хочу, я считаю касту священников мошенниками – они берут на себя больше, чем могут. Живут себе, конечно, и живут, но живут в рабстве. В обмане. Уродливая жизнь. Красота – в свободе, радость – в свободе, смысл – в ней же. Только твои поступки, только твои ошибки, которые и ошибками-то не являются, ибо они – твои. У нас нет мерила абсолютной истины, все эти мерила на поверку выходили фальшивыми. Людей я измеряю по мерилу karma police. Только по лжи и правде,... А Иисус... больше не придет, да даже если и придет..... он придет слишком поздно. И никого не успеет спасти. Людей надо спасать от них самих... что он сможет? его заветами о любви теперь лицемерно прикрываются. Иисус как аргумент в оправдание. У меня - другой случай. Я готов ответить за все. В этом моя сила, в этом моя прелесть. Я, Паулюс Раманаускас, готов ответить за все. Но я опасен. Не думайте, что я хочу играть по вашим правилам. Я играю только по своим.

PS. Хочу использовать это обращение и как завещание тоже.

Я, ПАУЛЮС РАМАНАУСКАС, не имеющий родственников, хочу, чтобы мой труп не убирали с улицы, а если я буду убит в помещении, то чтобы меня вынесли на улицу и там оставили... пусть гниет. И прошу эту улицу переименовать в мою честь. УЛИЦА МЕРТВОГО ПАУЛЮСА вполне подойдет. УЛИЦА ЛЮБВИ - тоже. оставшиеся деньги я завещаю какому-нибудь детскому фонду. Какому именно должно решиться по завершении общественных конкурсов, которые вам надлежит организовать. (я абсолютно трезв и выдержан – как элвис пресли, так что имейте это ввиду).

Спасибо за внимание и понимание,
Ваш Паулюс


Паулюс ухмыльнулся. Про УЛИЦУ МЕРТВОГО ПАУЛЮСА, детский фонд и про «трезв и выдержан, как пресли» ему понравилось больше всего. У него как-то сразу поднялось настроение. «Хаха, а ведь это должно вызывать в людях сочувствие, которого сам я лишен! Авось и поможет!» Посмеявшись, а также поразмышляв над тем, подписываться ли ему кровью, он остановился на варианте, что нет, не надо. Он поставил свою размашистую подпись ручкой.

Дело начато. Осталось его завершить. Прекрасно! Паулюс взял в руки винтовку, которую приобрел на днях у Cкинни, и стал собирать ее и разбирать. Собирать и разбирать. При этом он разговаривал с зеркалом. Вдруг по спине у него пробежал холодок.

«Не пойму, правда ли то, что я только что написал или нет» - подумал Паулюс. «Я что, действительно собираюсь выйти завтра на площадь и расстреливать людей до тех пор, пока меня не схватят? Это полное безумие, полное безумие... Однако.... я именно так и поступлю..... ведь верно? Дело начато. Его осталось лишь закончить». Паулюс собрал винтовку и направил дуло на глаз своего отражения в зеркале. Он простоял так, не двигаясь, минут пять.

12:50 

Глава 30

Big Brothers
karma police members
МАЛЬЧИК УСАМА

Паулюс пропьянствовал около недели.

Сегодня Паулюс очнулся еще ночью в совершенно ясном уме и трезвом рассудке, словно очень хорошо отдохнув. За стеной было тихо – и огромная желтая луна на небе. Стрекотали сверчки. В первую очередь Паулюс закурил... и снова стал обдумывать происходящее... брат мертв. А паулюс еще жив… паулюс – выживший лев. и наверное, его последний шаг все-таки может немного подождать... Сначала нужно разрядиться… снова почувствовать себя живым. почувствовать грех, увидеть смерть… но не спешить... особенно теперь, когда Паулюс остался один. Что такое спешка, паулюс уже понял. Ему сильно повезло, что полиция не нашла Ону и брата. Докурив, Паулюс стряхнул пепел на пол…

Нет. Паулюс не остановится. Нужно продолжать. В качестве жертв он недолго думая выбрал соседей, которых слышал недавно через стенку… самые обыкновенные люди… там был детский плач и крики и смех… то были мужчина и женщина… они никак не выходили у него из головы. Третьего обитателя соседнего номера, мальчика по имени Усама паулюс оставит в живых… убивать детей не в правилах паулюса…

«надо выяснить, кто эти люди. Понять, чем они живут» - решил он.

пару дней можно просто понаблюдать… в ожидании ведь есть свое удовольствие. Растягивать утро… растягивать ночь… растягивать жизнь…

* *

Еще в предрассветных сумерках Паулюс вынес плетеное соломенное кресло на веранду под навес и стал ждать начала дня. Ожидая, он пил вино и беспрерывно курил сигары… паулюс старался запоминать каждый миг, замечать каждую деталь, ловить каждое ускользающее мгновение…. Вскоре заалел ямайский рассвет.. «самый прекрасный рассвет на свете»… Становилось шумно. Воздух все раскалялся...

Часов в 8 из дома вышла женщина. Она вела за руку ребенка. Это его соседка и ее сын. Идя, черный мальчик смотрел в землю. Мама что-то говорила ему, а он шел, потупив взор и не отвечал. У остановки, находившейся совсем рядом с домом, она прежде, чем посадить сына в автобус, дала ему хороший подзатыльник, но на этот раз мальчик не расплакался. Паулюс улыбнулся… двери закрылись... Женщина посмотрела вслед уезжающему автобусу и пошла в другом направлении… паулюс выпил за эту женщину, паулюс выпил за всех мертвых женщин на свете… правда, они не знают, что мертвы…

он продолжал сидеть так на веранде и пить... прошло около 5 часов. Мужчина все не появлялся…

**

Когда же наконец из подъезда вышел очередной ниггер, паулюс сразу понял, что перед ним – его сосед. Паулюс это сразу понял – несмотря на то, что им еще не доводилось встречаться… но нужно было удостовериться – а для этого необходимо услышать голос. Паулюс сказал, подняв руку, как гладиатор:

- Ave, Caesar! Morituri re salutant!

Но мужчина словно и не услышал. Лишь пройдя метров 7, он обернулся. и окинул паулюса злобным подозрительным взглядом. Ошибки быть не могло – это он. Паулюс приветливо улыбнулся и поднял вверх бутылку с вином. Мужчина отвернулся и зашагал прочь…

Это точно он…

допив очередную бутылку, паулюс поднялся наверх, без труда вскрыл шпилькой замок соседнего номера и проник внутрь…. Нужно было провести обыск...

**

Во время обыска под кроватью у «ниггера» обнаружился большой пакет травы и несколько толстых пачек десяти долларовых купюр.. Поразмыслив, Паулюс отсыпал себе небольшую часть… «хорошо, что не придется через весь город тащиться к skinny the pimp» - подумал он. Остальная часть подождет его следующего прихода.. деньги он не взял по той же причине…


… вскоре паулюс уже сидел на веранде, смотрел сквозь темные очки на окружающий его мир и курил огроменный, тут же скрученный косяк. Следов своего пребывания в номере паулюс, конечно же, не оставил… Ниггер возвратился почти сразу же…. Задержись паулюс в номере на пару минут – и их встреча была бы совершенно иной… для одного из них она скорее всего окончилась бы смертью… Паулюс жестом пригласил негра присоединиться.. На этот раз тот вошел в контакт…. затянувшись, он сказал…
- ты растафария со мной… ты растафария среднюю дурь со мной… у меня есть дурь получше, сиарик… (you rastafaria with me… You rastafaria ok-stuff with me…. But I’ve got some betta stuff, man….)
- серьезно? Сколько? (really? how much?) – спросил паулюс.
- сегодня очень хороший день… очень хороший день для того, чтобы делать растафария с моей дурью, старик… всего 500 долларов, старик (it is a very nice day… it is a very nice day to do the rastafaria with my stuff, man… only 500 dollars, man…)

Паулюс недолго думая, согласился. Ниггер сходил за травой. Обмен произошел тут же на террасе. За 500 долларов паулюс получил всю ту дурь, что решил не брать...

**

Часа через два паулюс увидел уже знакомого ему мальчика по имени Усама.
- hey, Usama, tell me, where are you going from? – обратился к нему паулюс
- From school, sir.
- come here, man, I want to have a small talk with you.
Мальчик подошел к паулюсу ближе…
- my name is Paulius. Tell me: who is your daddy?
- he’s a dealer, sir.
- he sells drugs, huh?
- yes, sir.
- and your mom? Does she sell drugs too?
- no, she’s a prostitute.
- she fucks the clients?
- I think so…
- does your father like that?
- why shouldn’t he?
Мальчик стоял перед паулюсом и смотрел ему в глаза грустным взглядом. «это одни из самых прекрасных глаз, которые я когда-либо видел…» - подумал паулюс.
- here, take this. – паулюс дал ему 10 долларов.
- thank you.. - Мальчик взял.
- when does your mom come back?
- at about 6 pm. my grandma takes me and she serves clients at home. I have free time till then, Can I go?
- hold on for a second. why did you cry yesterday?
- I hate my parents.
- ok. You can go now. No, wait…. Take this. – паулюс протянул ему еще десятку.

Остаток дня Паулюс провел, лежа на кровати у себя в номере, куря траву и слушая в плеере бетховена…

* *

Через пару дней Паулюс полностью убедился в достоверности слов мальчика. Отец почти все время бывал дома – и никуда не выходил дольше, чем на 30 минут. Довольно удачно тогда получилось, что он не вернулся во время обыска… Каждый вечер около 6 часов бабушка забирала мальчика к себе часов на 5. Этого времени вполне должно хватить для задуманного…

**

…Время пришло. Удостоверясь, что мальчика забрали, Паулюс прихватил с собой револьвер и постучался к соседям.
- who is it? – послышалось из-за двери.
- it’s me, Paulius, The Lithuanian guy. I want to talk with you.
- ok.
Дверь открывается… паулюс заходит внутрь…... остальное было проще простого и обычней обыкновенного. Давно отработанная схема. Пригрозив револьвером, паулюс приковал их наручниками к трубе. Они кричали довольно громко – громче, чем хотелось бы паулюсу, поэтому паулюс засунул им в рот по кляпу.

Набив карманы наличностью. Паулюс извлек из холодильника бутылочку пива и чипсы…. Он включил радио на волне 60-тых. После чего закурил и оглядел своих будущих жертв. Они совершенно беспомощны… «надо будет отрезать головы им, как Киту… Интересно, какое у них будет выражение глаз, когда я начну резать им горло? – подумал он, - И с кого бы начать?»…

Раздался стук в дверь. Паулюс выждал. Через некоторое время ушли.

Дожевав чипсы, Паулюс принялся точить нож… по радио играла группа jefferson airplane.

Паулюс сказал, обращаясь к пленникам:
- просто кивните, если вы меня понимаете..
Они кивнули.
- сейчас я скажу вам кое-что, а потом я буду задавать вам вопросы… видите, я точу нож?.. знаете, что я им собираюсь сделать? Я собираюсь отрезать им ваши головы, вот, что я собираюсь сделать…. на днях я убил собственного брата… не из-за денег… не из-за женщины… не из зависти или гордыни… я любил его… и я убил его… скоро и вас я отправлю туда же… вы думаете, я не смогу отрезать головы этим ножом? – паулюс рассмеялся, - поверьте... этим ножом я могу сделать многое... теперь кивайте, если я прав. Я прав?
Они не ответили..
- хорошо, этого вы можете не знать… Вы боитесь смерти?
Оба кивнули.
- вы убьете друг друга, чтобы выжить?
Ниггер кивнул сразу же. Женщина, поколебавшись, тоже кивнула.
Пауза.
- а как насчет вашего сына? Усамы?
Отец кивнул. Мать помотала головой.
Паулюс вытащил кляп изо рта мужчины.
- как? Ты убьешь собственного сына?
- я не уверен, что это мой сын. Она шлюха…
Паулюс дал негру хлесткую пощечину.
- не смей так говорить о своей жене!
Паулюс засунул кляп ему обратно в рот. И походил по комнате.
- вы недостойны смерти! – сказал наконец он, - но еще менее вы достойны жизни! вы безнадежны!
Он подходит к женщине, задирает голову ей вверх и подносит нож к ее горлу… Через минуту женщина мертва... ее голову паулюс под звуки песни элвиса «welcome to my world» поставил на столик... Теперь очередь мужчины…

Тут Паулюс слышит звук вставляемых в дверь ключей. Он убирает нож от горла мужчины, хватает револьвер и направляет его на дверь. Дверь открывается. На пороге стоит усама, мальчик. Почему-то именно сегодня он не захотел остаться у бабушки и вернулся домой. На лице его отображается ужас. перед ним - мертвая обезглавленная мать и лужа крови... Глаза отца наполняются слезами...

Убивать родителей на глазах у ребенка определенно не входило в его планы…
- Усама! Послушай меня! – сказал он, - Не бойся! Это просто шутка. Я сейчас уйду… Погоди.

Паулюс отобрал у пацана ключ.
- через 10 минут вытащи кляп изо рта отца. Если ты это сделаешь раньше, я приду и убью вас обоих, понятно?
- ...да, сэр.
- ты умный мальчик, Усама.. ты поймешь. Потом папа скажет тебе, что делать…

Паулюс вышел из номера, запер дверь и пошел собирать свои вещи... Паулюс был в бешенстве.
Его план провалился. Нужно было срочно сваливать.….
Все вещи поместились в рюкзак … Его, так же, как и плеер с ножом, после убийства брата Паулюс оставил себе…


Сев в такси, Паулюс назвал водителю адрес бара skinny the pimp.

* *

Паулюс был очень расстроен и раздосадован.. Планировалось убить дилера. А тут ему помешали. Поэтому устроившись неподалеку от бара, Паулюс тотчас же отправился на поиски новой жертвы... Ему не терпелось. К черту безопасность. Это не его стиль. Особенно сейчас.

- мне недолго осталось ждать до тех пор, как я увижу врата...

Слава богу, ему не пришлось искать долго. В одном из близлежащих районов возле мусорки в одиночестве копошился бомж...

Паулюс обошелся с ним без лишних сентиментальностей. Подойдя к нему вплотную, он всадил нож ему под ребра. Бомж закряхтел и упал. Паулюс оттащил его в рощу и полоснул там несколько раз по горлу. Бомж умер, захлебываясь собственной кровью. Затем Паулюс из каких-то своих соображений аккуратно отрезал филейную часть мертвого тела.

* *

«В итоге-то это был не такой-то уж и плохой день, -
думал Паулюс, сидя в баре у скинни the pimp, – я все еще жив... Правда, я допустил несколько грубых ошибок. Все из-за моей чертовой сентиметальности. Убийство бомжа, к примеру, у которого, кстати, оказалось с собой 107 долларов и великолепная дурь, а в целом его убийство вызывает у меня чувство омерзения. И еще полиция, наверное, уже ищет белого парня из Литвы по имени Паулюс... может, они уже опрашивают таксистов… У меня мало времени…»


- эй, белый парень. Ты сыграешь с нами хоть на этот раз?
- паулюс.
- что?
- Меня зовут паулюс. Какой buy in?
- 50 долларов. – ответил Джонни.

Паулюс присоединился к игре… при первой же раздаче ему выпало две шестерки. Джонни повысил pre-flop на 5 баксов. Паулюс ответил. Макхольм тоже. Небраска сфолдился.
- открываем.
Джонни выложил на стол три карты. Двойка червей, пятерка пик и король бубей. Паулюс повысил на 5. Макхольм и Джонни ответили.

Валет крестей. Паулюс повысил еще на 5. Макхольм и Джонни ответили. Затем Джонни открыл последюю карту. Шестерка.

Паулюс повысил на 10. Макхольм после долгих колебаний сфолдился. «у меня было два короля» - сказал он. Джонни пришел в ярость.
- макхольм! Нельзя говорить, что у тебя было, пока игра не окончена! Это может повлиять на исход! Я повышаю на 20...
Паулюс ответил.
- вскрываемся. У меня две пары. – сказал Джонни, потирая руки.
- у меня три шестерки. – сказал Паулюс и под возгласы одобрения Макхольма и Небраски притянул к себе выигрыш. Затем Паулюс угостил ребят сочным стейком, сделанным из принесенного им свежего мяса, посмеялся, выпил пивка и ушел.

* *

«Мой брат был прав, - подумал паулюс, - то, что действительно важно, происходит незаметно для глаз - как сперматозоид, выполняющий свою работу. Как первая раковая клетка. Или первое дуновение весны... Еще он сказал, что убийства будут становиться все бессмысленее и бессмысленее. И тут он тоже оказался прав! Мне нужна другая цель. Если, конечно, я и на этот раз выйду сухим из воды. Впрочем, это не имеет значения. Я близок к концу, как никогда раньше….

14:14 

Глава 29

Big Brothers
karma police members
BAGEERA NIGHT CLUB

Паулюс стоит перед вывеской: «Bageera Night Club». Темная ямайская ночь, и паулюс никак не может разобраться в том, что же ему делать дальше этим вечером да и вообще по жизни. «Зайду-ка я внутрь» - решил он.

Внутри было множество «мартышек» - сплошь туземцы да несколько иностранцев. Клубная атмосфера. Громкая музыка, мигающий свет. Паулюс сел в кресло и заказал кальян. Мартышки танцевали и веселились, словно ничего кроме этого не имело значения. Очень шумно. Паулюс надел капюшон. «Что это за люди? И почему это им так весело? С чего это они так странно двигаются?». На миг Паулюс почувствовал себя Микки Рурком. Зашел в бар на краю света просто, чтобы выпить пару шотов…

К нему подошли две испанки. Случился следующий разговор:
- здравствуй, парень. Чего ты тут делаешь один?
- я зашел просто, чтобы посмотреть, выпить.
- давай потанцуй с нами.
- я не танцую…
Зато танцевали они – минут 5 они вертелись вокрут Паулюса, но паулюс никак не мог расслабиться – просто молчал и пил и курил и выглядел он, должно быть, очень скучным типом. Так по крайней мере думал он сам. В подтверждение этого испанки вскоре исчезли, вновь оставив паулюса наедине с собой.

«Странно… - подумал он… с одной стороны я их всех презираю, а с другой стороны это я, кто чувствует себя ущербным…». Этот вопрос предстояло решить. Паулюс сначала думал что-то под звуки громкой музыки, потом он вспомнил строчку из песни «I don’t think, I drink» и вроде бы перестал думать…. Он сидел и курил кальян и пил... Вроде бы он не думает, вроде бы его дух смирен и спокоен. Вроде бы не думает. Не сегодня. Сейчас ему нужно расслабиться...

Тут его осенило: «Господи, я же могу их всех убить!» Эта мысль принесла Паулюсу огромное облегчение. «Они к этому совершенно точно не готовы…. У меня есть преимущество…». Паулюс почувствовал, как в груди у него прошла радостная волна.

«Ха-ха, я могу вас всех убить! Я могу вас всех убить! Я могу вас всех убить!» – закричал паулюс по-литовски, зная, что никто здесь не понимает этот язык. Радостный, он вдруг захотел танцевать. Через минуту он уже выделывал всякие незамысловатые па на сцене и люди показывали ему знаки одобрения. Вновь объявились те две испанки. Они терлись о него сиськами и жопами. Паулюс не хотел их, но продолжал свой дикий танец. «Все так просто. Никто не решит мои проблемы за меня» - подумал он. «Я могу вас всех убить! – вновь закричал он, - Я могу вас всех убить! Я могу вас всех убить!». На лице его блуждала тихая спокойная улыбка.

20:17 

Глава 28

Big Brothers
karma police members
БОГ ЛЮДЕЙ – ЗОМБИ, ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ

ямайский полдень. слышно каждую летающую муху. а они тут все огромные, как космические фонари. Пальмы стоят на солнцепеке, негры попрятались под навесы, а паулюс сидит в гостинице, в сотый раз чистит ствол и вспоминает отца. он выглядит более уравновешенным, чем пару дней назад, когда выстрелил в зеркало. С него льет обильный пот… на этот раз паулюс говорит с отцом вслух:

- отец, ты мертв. все слова сказаны, все занесло снегом... а тут, где я, снега нет, тут жарко, как в аду. Я чувствую себя подобно выброшенной и отслужившей вещи… негры оборачиваются мне вслед, и я не уверен, что не говорю им что-то по-литовски, когда прохожу мимо… мне очень тебя не хватает. могу ли я поговорить с тобой? я очень далеко от твоей могилы. но ничего... я могу перенестись туда воображением...

паулюс продолжает шептать:

- это довольно легко.. я не вижу окружающего меня здесь, и я вижу кладбище, где ты похоронен. я иду, а навстречу мне идут люди, возвращающиеся с кладбища... кто-то идет за мной следом.. у некоторых в руках - цветы и свечи.. сумерки... они похожи на зомби.... словно бы их бог - это тоже зомби... воскресший из мертвых..... хаха! но вот я слышу обрывки фраз... о, эти люди наполнены всей возможной на свете мелкой человечностью, они говорят ценами, брендами, пошлостью.. люди, говорящие о том, чего не существует. понятиями, которых не существует. их эмоции отвратительны... они погрязли в чем-то несуществующем, они мертвы. они не достойны даже внимания... презренные... и я не могу избавиться от ощущения, что они все должны погибнуть от моей руки.. кто, если не я? мелкая человечность, люди погрязли в этом грехе, ад переполнен... а я… у меня есть цель… у твоей могилы я останавливаюсь... если я вскрою гроб, то увижу затхлую полурасползшуюся одежду и твои кости.. череп. пустота в глазницах... то, что от тебя осталось, твое сожранное червями тело не принадлежит тебе больше. в определенный миг в прошлом ты прошел сквозь врата смерти.. мои Врата - не на том кладбище. О, я уже заслужил свою могилу.. да, пусть люди, приходящие на твою, не видят моего имени рядом. пусть я буду один.. как всегда… пусть у меня будет моя маленькая тюрьма, в другом месте. ты ведь не против? боюсь только, никто не позаботится о моих желаниях... но в итоге это неважно....
,,,,,,,,,,,,,,,,,

что я могу сказать о тебе, отец, теперь, когда тебя уже давно нет в живых? и почему я о тебе думаю чаще, чем о брате, или об Оне? почему мне особенно больна твоя смерть?.. вскоре я тоже окажусь у Врат. я, всадник karma police... ты был хорошим отцом. тебя почти никогда не было рядом... но я чувствовал твое присутствие. я - наполовину твоя плоть и кровь. и в том, что я из себя представляю, как бы я ни думал, что это - мое, все же во мне - много тебя. ты всегда был для меня примером. я не разочаровывался в тебе. и я уважал тебя. как и брата, которого убил.. ты меня спросишь, почему я это сделал? я это сделал из уважения к нему... меня что-то угнетало… наверное, мне стало страшно.. мне показалось, что если сдастся он, сдамся и я.. и я перехитрил бога. хотя бы раз, один раз. я не сдался... в этой адской жаре я один и я не преклонил колен.. я не жалею, потому что смерть - это не больно... это совсем не больно... прими же мое уважение, отец. я люблю тебя.

паулюс перестает чистить ствол, молчит с минуту, о чем-то задумавшись. потом выпивает, закуривает сигарету и снова начинает чистить его - снова.

- но у меня ощущение. что черта с два это все! я не разговариваю с мертвым человеком сейчас. я разговариваю сам с собой. сам с собой в некой закрытой системе. и какая-то часть меня, разговаривающая с другой моей частью, сейчас самодовольно за всем этим наблюдает. и любуется. тебе бы это не понравилось, отец. я знаю, тебе бы это не понравилось. ты не любил таких ощущений категорически. я так хорошо знаком со входами и выходами своей мысли, что я словно знаю, какая придет следующей. кто я такой? с этого вопроса всегда надо начинать. кто я? я убийца собственного брата и многих других. я немного не такой, как ты. я не верю в твою физику, с помощью которой ты хотел объяснить жизнь. но с другой стороны я верю в нее, потому что ты в нее верил... я не верю ни во что, пап, и я верю во все... я хочу знать и понимать. но это знание меня ведет во тьму, а не к свету. что ж. видимо, я вышел из света, но обречен пасть навеки во тьму. я рожден для нее.. наверное, это и есть моя вера. возможно, мой брат верил во что-то другое. я не знаю... я ничего не знаю…


паулюс надолго замолчал...... больше он не говорит вслух. Время остановилось....

- ничего... у меня остался только последний шаг, отец. один последний шаг. И конец. посмотрим, что произойдет тогда.

00:14 

Глава 27

Big Brothers
karma police members
WE ALL LIVE FOR SKINNY THE PIMP

Паулюс сидит в очередном баре и пьет пиво. Что это за место? Паулюсу все равно. Он с трудом помнит, как сюда попал. Все чертова жара. Паулюс просто сидит и пьет пиво. Какой-то худощавый старик наклоняется к паулюсу и предлагает ему разделить с ним косой. Паулюс жестом отказывается…

- ты выглядишь, словно бы ты убил человека,
- старик затянулся и закашлялся.
- что?
- убийство. Словно бы ты совершил убийство.
Паулюс остолбенел. Его лоб покрылся холодным потом. Он хлопнул себя по голове.
- трупы! Ебать! Я совсем забыл про трупы!
Он словно очнулся. Как это он мог забыть про трупы? Вот что значит остаться без брата. Все дерьмо приходится разгребать самому.
Старика сказанное паулюсом совсем не удивило.
- сколько они уже стоят?
- кто?
- трупы.
- дня два.. нет. Три.
- при такой погоде, наверное, уже завоняли. – старик покачал головой. – но ты не переживай. – он затянулся и передал паулюсу косяк, - лучше затянись-ка.. отличная дурь.
Паулюс затянулся.
- кислота. Лучший способ избавиться от трупов – растворить их в кислоте. – сказал старик, - я так делал много раз. Я тебе помогу. Где трупы?
Паулюс нервно рассмеялся.
- а ты не боишься, что их станет на один больше?
- я ничего не боюсь, сынок. Я слишком стар. У меня такой бизнес. Я могу продать тебе 200 литров кислоты и полную анонимность всего за 10 000 долларов.
- почему так дорого?
- кислота на дороге не валяется, сынок. Анонимость тоже.
Паулюс задумался. потом воскликнул:
- блядь, я не хочу, чтобы моего брата сожрали черви!
- ты убил своего брата?
- это длинная история, старик.
Cтарик затянулся и снова закашлялся. Паулюс посмотрел на него с любопытством.
- да кто ты?
- ребята! – старик повернулся к компании, играющей в покер в углу, - скажите, зачем вы живете?
Компания начала дружно топать ногами на манер we will rock you.
- WE ALL LIVE FOR SKINNY THE PIMP, SKINNY THE PIMP. WE ALL LIVE FOR SKINNY THE PIMP, SKINNY THE PIMP!
- хватит, пацаны, хватит! – крикнул старик. Компания притихла. Старик повернулся к паулюсу:
- меня все тут называют skinny the pimp. Это мои родственники.. – он показал на компанию. – толстого зовут макхольм. Того, что в полосатой майке, зовут небраска. Самый маленький - джонни.
- меня зовут паулюс.
- понятно.
Старик пожал ему руку.
- я могу достать все, что хочешь, Паулюс. Девочки, наркотики, оружие – все, что угодно.
- хорошо, я согласен.
- Запиши мой рабочий телефон.
Паулюс записал.
- эй, белый парень! Иди к нам! Сыграем в покер! – донеслось с покерного стола.
- чуть позже, - сказал паулюс. – сначала мне нужно уладить кое-какие дела...


Гостиницу sunrise hotel, где в ванной лежала Она, Паулюс проверил первой. Никаких следов полиции или иного палева паулюс не обнаружил. Все было точно на своих местах. И труп – и черные очки, и окурки в пепельнице. Ничего не изменилось – только в комнате стоял сильный трупный запах. Паулюс распахнул окно…

затем он вышел, сел в такси и поехал к брату… слава богу, и здесь все на своих местах. на удивление, труп брата не вонял совершенно. «я слышал о таком… святые не воняют…» - с трепетом и страхом подумал паулюс. Он отдернул красные шторы… Затем он взвалил тело брата себе на плечи и отнес в ванную. Тело было легким, как перо. Спустя некоторое время Паулюс набрал номер скинни.
- 100 литров к гостинице sunrise hotel, 100 к – sunset hotel. – сказал он. – я сейчас в sunrise.
- какой номер?
Паулюс назвал.
- в течение часа все будет сделано. Используй перчатки и маску, сынок.
- хорошо…

Паулюс принялся мыть пол… кровь смывалась плохо. Паулюс вышел в магазин за марганцовкой… вот он снова за работой…

Не прошло и часа, как Небраска и кряхтящий маленький Джонни внесли в номер две канистры.. та, которую нес небраска была наполовину пуста.
- получается 75 литров, не 100, если вы принесли мне половину... – сказал паулюс.
- тебе хватит, - густым басом промолвил Макхольм.
- вот перчатки и маска… разберись с этим трупом. О другом мы позаботимся сами. Дай ключ. – сказал небраска.

Паулюс дал ключ. Негры ушли. Паулюс снова остался один. Он зашел в ванную...

- ты пришел из ниоткуда - и ты ушел в никуда, брат. Надеюсь, твоя душа обрела покой. Могу сказать только, что твое тело не сожрут черви… прощай, брат. – сказал паулюс. Затем он вылил на брата две канистры. Жидкость разъедала плоть с шипением. Паулюс закрыл дверь, закурил и стал ждать.

Минут через 30 у паулюса завибрировал мобильный. «все готово» - прочитал он. «так быстро?» он зашел в ванную. От брата не осталось совершенно ничего. Не прошло и получаса... только красная жидкость... паулюс опустил руку в перчатке в то, что еще недавно было его братом, и спустил воду…


- мы съезжаем, - сказал он на ресепшене. – сколько я вам должен?
- за один день.
- отлично…

Паулюс отсчитал деньги и вызвал такси. На душе у него стало спокойней.

**

Негры ждали его в номере. Они курили траву и снова играли в покер. Паулюс зашел внутрь. Небраска оторвался от игры.
- все сделано, белый парень! Можешь сам в этом убедиться! Если не возражаешь, черные очки дамы я оставлю себе! они мне приглянулись!
- не возражаю…
Паулюс осмотрел ванную. Никаких следов. Оны больше не существовало даже как трупа. Отлично. Паулюс снова почувствовал облегчение. Словно бы сбросил кожу – как змея.
- пора убираться отсюда – сказал он.
- ALL IN, - закричал джонни и придвинул к общей куче долларов 20.
Макхольм и небраска повернулись к столу.
- хуй с тобой, Джонни, call.
- fold.
Парни вскрылись. У джонни был фулхаус.
- ах ты маленький засранец!
- ххахахаха!
- все, парни, пошли отсюда…

Паулюс возвратил ключ на ресепшене. платить не пришлось. Паулюс и три негра сели в розовый кадиллак и поехали обратно… небраска был в новых черных очках. из колонок громко орал боб марли.
- сделайте потише, парни. – сказал паулюс, - Мы палевно едем…
Эта реплика вызвала у негров бурю радости.
- I SHOT THE SHERIFF! BUT I DIDN’T KILL NO DEPUTY! – заорали они хором и расхохотались. Паулюс постарался расслабиться.

**

скинни сидел за кассой.
- все в порядке, парни? – спросил он.
- да, скинни..
- отлично.
Паулюс выложил на стол 10 000 долларов. Скинни пересчитал.
- макхольм! – позвал он.
К скинни подошел толстый негр.
- вот твоя доля.. – он дал ему 50 долларов.
- Небраска!.. Вот твоя…
Старик закрыл кассу.
- а как же я, скинни? – спросил Джонни.
- ты проштрафился вчера. Я тебе сколько раз говорил, не трогай Лолу. А ты?
- но я люблю ее…
- чтобы я об этом больше не слышал! – сказал скинни, - ты понял? Никакой любви с подчиненными. Скажи, что ты меня понял!
- я понял, скинни…
- вот и хорошо… мальчики! Налейте гостю выпить!
Перед паулюсом появился стакан текилы.
- я бы покурил еще…
- 20 баксов.
- хорошо.
Паулюс положил на стол 20. старик вытащил из своего портсигара огромный косяк.
- угостишь? – спросил он.
Паулюс ухмыльнулся и прижег.
- если нужна будет девочка, скажи.
Паулюс кивнул и выпил стакан текилы.
- эй, белый парень. – крикнул джонни из-за покерного стола, - Иди к нам! Сыграем в покер...

Но Паулюс отказался и на этот раз. Вскоре он попрощался со всеми и поехал к себе…


…В тот вечер разразилась гроза. Паулюс сидел на соломенном кресле на веранде, когда это произошло. Небесная вода падала на дома, на дороги, траву, на пальмы, на людей.. Молнии ударяли так близко, что, казалось, заденут и паулюса. Гром был оглушительным. «Ну же, молния, ну же, Перунас, ударь в меня» - шептал Паулюс. Но молнии продолжали бить по другим местам. «Если не ударишь, - сказал Паулюс, - значит, тебе интересна моя игра, значит, ты хочешь еще посмотреть на меня, значит, я делаю все правильно… ну же, ударь меня, я готов… я готов…»

Дождь продолжал идти. Через некоторое время показалось солнце.

03:00 

Big Brothers
karma police members
заметка на полях: за время выкладывание предыдущих глав на сообщество не подписалось ни одного человека, отписалось трое или четверо пятеро. идем к успеху. хехехе. впрочем, я выкладываю, потому что я выкладываю. осталось не так уж и много.

с любовью, влад

00:30 

Глава 26

Big Brothers
karma police members
ЗЕРКАЛО

Прошло несколько дней, и Паулюс сидит в гостиничном номере и смотрит на себя в зеркало. Перед ним у зеркала - пустые бутылки из-под виски, остатки сигар, разбросанный пепел. Взгляд Паулюса тяжелый и мутный. Иногда он испуганно озирается по сторонам. На нем – белый фрак. Белый фрак и больше ничего.

Белый фрак, но вновь, как и тогда, когда его прорвало у гроба отца, он чувствует страх и потерянность. Вот садится муха на его руку, обхватившую ствол.. он этого не замечает. Он глядит себе в глаза, и смотрит в них так глубоко, как никогда еще не смотрел, и ему страшно... Каждая клетка его тела словно кричит ему из зеркала: я – плоть, я плоть, я тленна, я – не ты… но ты умрешь.. умрешь... а пустота из глаз его вмещает в себя все... и эти крики... чтобы хоть как-то вырваться из наваждения, он бьет себя по щеке, но глаза его не упускают самих себя в отражении ни на секунду, и он продолжает видеть свой труп, смотрящий на него из зеркала...

- С чего же все началось? – вдруг шепчут его губы, и в глазах мелькает какой-то огонек. – уж не с того ли случая, когда я ударил ножом плоть того мертвого ублюдка по кличке кит? Это было так давно… нет, это было как будто вчера.. Да, вот я выхватываю нож из руки саулюса и всаживаю его в уже мертвую плоть с отрезанной головой... раз, другой, третий, четвертый… а зеленые листья шуршат на ветру... а муравьи ползают... как же я тогда смог остановиться? А! Саулюс! Саулюс оттащил меня от трупа… мой брат… брат… которого я убил.

Паулюс вздрагивает... Нет, нет, это произошло гораздо раньше, может, еще тогда, когда он жил в каунасе, когда был жив еще его отец. Когда он работал в соласе охранником… и паулюс тотчас же зацепился памятью за один эпизод того самого дня… А паулюсу тогда снились сны, страшные сны, в которых дети с лукавыми глазами взрослых стучались к нему в дверь… к нему, спящему на рабочем месте… и он не отпирал им дверь. А они лезли через крышу, через окна… и вот этот мальчик, которого Паулюс наблюдал в камеру и видел, как тот украл мороженое.. и паулюс заводит его в мониторную, на свое основное рабочее место. И спрашивает:
- Как тебя зовут?
- Андрюс.
- почему ты украл мороженое?
И мальчик молчит, и смотрит на него своими ясными глазами…
- почему ты украл мороженое?
И мальчик снова ничего не отвечает, и тогда Паулюс спрашивает:
- Скажи телефон своей мамы..
И мальчик называет его, и Паулюс набирает номер и говорит:
- Здравствуйте, меня зовут паулюс. я работаю охранником в торговом центре «Солас». Ваш сын Андрюс украл мороженое. Отпускать его или подождать вас?
- О, господи, как же это он так. – отозвалось в трубке, - Спасибо вам, пусть идет домой, отпустите его, пожалуйста.. уж я накажу его как следует. он у меня попляшет, придурок!
Паулюс положил трубку...
- Иди, - говорит Паулюс мальчику.
Мальчик стоит, дрожа и не шевелясь.
- Иди, - говорит Паулюс.
Мальчик уходит. Паулюс остается один.

И Паулюс остается один, а мальчик идет домой к маме, и Паулюс ни черта не знает, что ему делать с этим мальчиком, этим миром, этой непогодой, этой мрачностью, с этой нескончаемой каунасской ночью, с этой невыносимой секундой, которая и не думает кончаться.. тик-так. Тик-так. А паулюс все здесь, в соласе, в царстве тьмы.. Ямайка не снилась ему тогда даже в самых прекрасных снах!

и вот он слышит скрипку.. откуда она взялась? паулюс этого не знал, но она снова звучала в его голове. затягивая, затягивая.

и теперь, находясь в дешевой гостинице на ямайке, облаченный в белый фрак, Паулюс сидит за столом и смотрит себе в глаза, и рука его – на стволе. за окном светит солнце, дует ветерок, он слышит голоса двух идущих мимо гостиницы ниггеров... и снова эта скрипка...

что изменилось? что произошло? где что-то пошло не так?

Или же все началось еще раньше, когда ему было четыре года, и он с отцом был на рыбалке на молу… а под молом – камни… и его отец сидит на краю и рыбачит... И видна только его спина и надетый на его голову капюшон. И в округе – никого… и слышен только крик чаек да плеск тихих волн… и маленький паулюс отворачивается на секунду, увлеченный причудливой игрой света, а когда возвращает взгляд – на месте отца нет никого. Никого. Паулюс мелкими шажками развернулся на 360 градусов. Никого. Его отец исчез. Его забрало морское чудовище. Он просто испарился, он тихо утонул.. о, этот ужас и детская истерика... Это воспоминание четко запечатлелось в его мозгу, оно навсегда останется в его памяти.. позже ему рассказали, что у отца запуталась леска. И его не было максимум 2 минуты.. он был там, чуть ниже края, на камнях.. но тогда паулюс этого не знал, он просто видел, как вдруг навсегда исчез его отец.

- навсегда. прости, брат...

Да, да, а с тех пор минуло мгновенье и – вжжжжик… - и Паулюс, он же Каин, он же братоубийца, сидит напротив зеркала и созерцает свой собственный труп.

- Или может, определяющим мгновением был вплетенный в волосы цветок?... или ее последние два звонких крика на травяном поле?

...Вдруг он видит кого-то в сером халате и капюшоне позади себя. Он резко оборачивается, но нет, там никого нет. Он поворачивает голову обратно к зеркалу. Нет, ему показалось. Он снова начинает упорно смотреть себе в глаза, словно желая вернуть того человека в сером капюшоне… но ничего не получается, и кровь начинает стучать ему в уши, и он словно слышит смех… назойливый, надоедливый отвратительный смех. Сознание паулюса начинает падать в бездонный колодец, и оттуда смех слышно еще более отчетливо…

Паулюс не замечает, как поднимает револьвер и стреляет в зеркало, разбивая его вдребезги.

Тут же где-то снизу воет собака. Паулюс нервно улыбается, прикуривает сигарету и ждет, отбивая пальцами дробь по револьверу.

11:59 

Глава 25

Big Brothers
karma police members
Ш CМЕРТЬ САУЛЮСА
* *
II

.

Тьма сгущалась все более... Тьма, глубокая, как самый глубокий бездонный колодец. А на дне – сияние... яркое сияние... – думал паулюс, идя по булыжниками мощеной прямой дороге. В руке у него – наполовину пустая бутылка вина. «А на левом плече моем - дьявол» - подумал Паулюс. «Где он? – думал Паулюс, - где мой возлюбленный брат, который должен умереть... Этот миг настал, - один лев должен съесть другого. На этом легенда должна окончиться. Эта книга близится к концу. Где он? Наверняка, в том самом номере 277 гостиницы сидит и ждет меня, - Паулюс присосался к бутылке, - Я знаю, сидит дома и ждет меня. Я знаю»...
Дом, еще один дом, забор, поворот, гостиница. Мотыльки, бьющиеся о горящий фонарь. Паулюс обошел гостиницу Sunset сзади. Их окно горит. Отлично. Надеюсь, никого внутри. А если кто-то там есть... ничего страшного. Я убью их всех.

Обойти гостиницу. Зайти внутрь. Стеклянная дверь. Тишина. Только далекое гудение чего-то. Или это в моей голове? Администратор, смотрящий бокс по телевизору. Порхающая бабочка – в стекло. Лестничный пролет. Нужная дверь. Паулюс нащупывает револьвер... «я должен быть выжившим львом... я буду выжившим львом. Один минус один равно один.» Паулюс отворяет дверь...

Сначала ему показалось, что Саулюс спит. Но присмотревшись повнимательней, он увидел, что у брата открыты глаза. Каменное, смертельно бледное лицо. Ник кейв, тихо играющий из cd player‘а. Паулюс сделал шаг по направлению к кровати. Саулюс остановил его жестом и словами «Привет, брат... я знаю, за чем ты пришел...» Что-то в голосе саулюса было невероятно знакомым... как будто это уже когда-то происходило.... в груди прошла радостная волна. Саулюс выключил player, присел на кровати и продолжил: «ты ведь пришел, чтобы убить меня, брат?»
- вообще-то..... да. – ответил паулюс.
- я знал это. Я ждал. мой миг настал. Я рад, что ты пришел, брат. Я рад, что это будешь ты.
Паулюс перенес вес с одной ноги на другую..
Саулюс встал, подошел к окну, с секунду посмотрел на необычайно звездное небо, в котором - вечность, обещание и вечный холод и безмолвие... "и это все тоже бессмысленно.... но ничего... скоро мы все узнаем" саулюс задвинул красные шторы. Он закурил и сел на табуретку. Паулюс молчал.
- ну что ж. Сделай это...
Паулюс пристально смотрит на брата.
- мне вспоминается наше детство, - сказал Саулюс, - если и помирать, то только от твоей руки. мы связаны навсегда. сделай это.
Паулюс достает револьвер.
- о! Нет, брат! не револьвер! Погоди! – саулюс открывает рюкзак и достает оттуда нож. – вот это.
- нож? Почему нож? – говорит паулюс.
- нож в твоих руках прекрасен, - отвечает саулюс, - прости мне эту слабость.
- Как пожелаешь.
Паулюс берет в руки нож.
- брат, я должен сделать этот шаг. дальше, больше, понимаешь? - говорит паулюс.
- я знаю. не переживай. делай свой шаг.
- последняя просьба? – спрашивает паулюс.
- У меня нет просьб, брат, - Саулюс улыбнулся, - Я люблю тебя, брат.
Паулюс медлит мгновенье, но вот он замахивается ножом, лезвие блестит, как тот голодный безумный бездонный колодец. Лезвие блестит и кровь течет..... и окурок в пепельнице еще тлеет.... тело падает на пол.... паулюс садится на колени и обнимает мертвого брата, пачкаясь в им же пролитой крови.
И начинает плакать навзрыд.

Бог – это любовь, Бог – это смерть, это Паулюс с ножом в руках, это мокрая собака, скалящая зубы, это темная кровь причащения, струящаяся из отворенных вен.

21:11 

Глава 24

Big Brothers
karma police members
THE KILLER AWOKE BEFORE DAWN

Братья раманаускэй, как в старые добрые времена, пили пиво и виски, курили сигары, слушали все того же старого доброго брамса, ввалившись в гостиничные кресла... как-то по-особенному сегодня звучал мертвый пердун. вдруг паулюс прервал молчание.
- знаешь, что я предпочитаю висению на кресте?
- висению на кресте? что же?
- вот послушай. христиан не только распинали на крестах, но и бросали на съедение львам. И это, на мой взгляд, куда более поэтичная традиция... только представь! Толпу христиан выводят на цирковую арену... они стоят там, на горячем песке... напряжение растет... люди жаждут крови... император скучает... на арену выпускают львов... но те, хоть и голодны, не спешат нападать... множество бликов и взглядов, устремленных на них с трибун, как бы ослепляет их... христиане стоят на арене... львы лениво потягиваются... и тут... определяющее мгновение.... не то движение... не то звук... кто-то из христиан дает слабинку... червоточинка растет и заражает страхом все вокруг... львы нападают, ломаются кости, рвется мясо, слышно несколько криков ужаса среди женщин с трибун, но их заглушают рукоплескания толпы... мелькают вырванные сердца и легкие, слышен хруст костей в зубах хищников... император теперь смотрит с вниманием...
паулюс выдержал паузу. Саулюс сверлил его глазами.
- прости мне мое красноречие, - сказал паулюс, - но мне эта прекрасная традиция рвет возг... висение на кресте и это... есть любовь и есть смерть.. вот и все, что есть. Остальное только делает вид, что существует. На самом же деле его нет...
- так с убийствами покончено? – спросил саулюс.
Паулюс пожал плечами:
– думаю, да... понимаешь, здесь какое-то безвременье. А я привык считать часы смертями...
- тебе нужна любовь, брат! Как сказал берроуз, «самое естественное обезболивающее».
- да. Я знаю. иногда мне хочется снести кому-нибудь башку. Вокруг одни долбоебы..
- это точно.
Пауза.
- нам нужно идти дальше, брат. Дальше, больше... – сказал саулюс и сбросил пепел с сигары в пепельницу.

**

из-за пазухи Паулюс бережно вынул обернутый в газету сверток.
- у меня для тебя кое-что есть, брат. – сказал он.
- неужели?
Паулюс сорвал бумагу.
- это архангел мочит беса, а бес – архангела. Мой подарок тебе.
Саулюс выпучил глаза и словно впал в некий транс.
- помнишь, в детстве? Мама дала тебе денег, чтобы ты купил какую-нибудь икону. Ты хотел именно эту, не правда ли? А продавщица не захотела тебе ее продавать. Дала тебе молящегося иисусика. Помнишь? «Мальчик, зачем тебе эта? Возьми лучше вот эту!» - Паулюс расхохотался - Уже тогда в тебе начала зарождаться ненависть к человечеству!
- спасибо, брат. Я теперь несколько иначе смотрю на вещи, чем тогда, но все равно, спасибо. Эта икона – недостающее звено. Время настало...
- какое время? – паулюс разлил обоим по виски.
- знаешь, брат, - сказал Саулюс, - я очень изменился после сандры... ее убийства... иногда я думаю, что у меня начала подтекать крыша... я стал видеть видения... я вижу ангелов... бесов... Я прозрел... я знаю, я на правильном пути...
Братья выпили и Паулюс очень аккуратно поставил рюмку на круглый столик..
- ... в доказательство того, что это действительно так, я хотел бы отвести тебя кое-куда... думаю, время настало... все сходится...
- что сходится, брат?
- самолет... черный дым... валяющаяся в грязи пуговица... недоставало только одного звена... иконы... теперь она появилась.
- не без моей помощи.
- все связано, брат! Бог есть! Все связано, и я люблю тебя! Помни об этом! Но теперь нам пора... нельзя терять времени... готов ли ты к счастью? Готов ли ты принять радость, покой и смирение?
- брат, ты о чем вообще?
- брат, просто пришла пора и мне сделать тебе подарок...
Пауза.
- девушка, брат!
Пауза.
- какая девушка?
- ты знаешь...
- девушка, вплетающая в волосы белые цветы покоя?!
- именно она!
- то есть это не фигуральное выражение? То есть... Что за безумие?
- ничего не происходит просто так, брат. Все связано. Я думаю, наши судьбы написаны на небесах, так как от себя не уйдешь и душу не спрячешь. Вставай, брат. Ты же не хочешь пропустить лучший вечер в своей жизни?
- не издевайся над моей детской мечтой... – паулюс нахмурился.
- я? Брат! Никогда! Просто все сходится.. я видел знаки... Бог есть... пойми..


Примерно через час скитаний по городу паулюс начал сомневаться в том, что брат действительно знает дорогу. Круги, что они делали, были совершенно бессмысленными. К тому же саулюс очень напоминал безумца - бормотал себе что-то под нос и словно совсем не слышал того, что говорит брат. Паулюсу это начало надоедать. Он уже готов был повернуть обратно, как саулюс радостно заорал:
- наконец-то! Вот он! Видишь камень? Я же говорил! Вон за теми кустами – наш бар... – ты готов?
Паулюс не ответил... братья пробрались сквозь заросли и их взору открылось здание, освещенное неоном. Надпись гласила следующее: «A******* 666***». Паулюс несмотря на весь свой скептицизм вдруг почувствовал, как у него подпрыгнуло сердце в груди.
- я видел это место раньше! – сказал саулюс.
- да... кажется, и я тоже...
Двери распахнулись, братья зашли внутрь... им в глаза ударил яркий свет.. а возле стойки и впрямь стояла девушка с белым цветком в волосах...
- вот, она, брат... – сказал саулюс.
- я вижу...
Паулюс стоял как зачарованный. Сон ли это? Наваждение? Совпадение? Подстава? Или может, это привидение?.. Неужели это действительно она, девушка, вплетающая в волосы белые цветы покоя?.. Паулюс не мог оторвать от нее взгляда. Это мысль она приходит быстро она мелькает словно молния в дюнах словно привидение девочки

Она словно почувствовала это... обернулась... медленно подошла к паулюсу... сняла цветок со своих волос... и вплела его в волосы Паулюса...
- Это что, шутка? – выдохнул он.
Саулюс рассмеялся и зааплодировал. Не успело сердце паулюса пробиться и 4 раз, как он слился с ней в долгом поцелуе.. что-то явно происходило. Словно бы кто-то нашел свое бессмертие... Или это шишка упала с сосны на одну дюну? Или это the killer awoke before dawn?

- почему ты вплела мне в волосы цветок?
- я не знаю... что-то на меня нашло, – она рассмеялась, потом добавила, - просто он красивый, как ты.
- почему белый?
- у меня только такие и есть...
- я люблю тебя.
Она рассмеялась. Саулюс заказал выпить.
- как тебя зовут?
- Она.
- просто Она?
- просто она.
паулюс рассмеялся.
- меня зовут Паулюс. Я проделал огромный путь, чтобы встретиться с тобой. Я хочу взять тебя в жены, Она. Ты выйдешь за меня?
- какой ты скорострел!... он всегда такой?
Саулюс рассмеялся.
- у меня есть деньги, крошка, - сказал паулюс. – мы можем их потратить вместе..
Девушка оскорбилась, однако не сильно.
- я не продаюсь за деньги...
- прости...
Пауза.
- что ты делаешь в этом баре, Она? – спросил саулюс.
- мою посуду и помогаю по хозяйству. – она рассмеялась и тронула паулюса за нос, - пошли куда-нибудь, где тихо. Побудем там вдвоем... у меня сегодня выходной.
Паулюс не мог поверить в свою удачу..
- все связано, брат.. Бог есть! – подмигнул Саулюс.
- я согласен, крошка. Если что, брат, я крикну ОКЛАХОМА.
Смеющиеся Паулюс и Она вышли из бара...

**

... оставшись один, саулюс почти тотчас же почувствовал острую тоску. Стены сомкнулись. Вот он сидит за стойкой, пьет двойной ром, и ему страшно. Он дрожит. Он боится пошевелиться.. Неправильное движение может привести к смерти. Не тот вопрос, не тот ответ, не та мысль, не тот поворот. Саулюс обернулся. Старый ниггер смотрел на него исподлобья... Не тот поворот, лишний кивок, и зверь, наблюдающий за тобой, срывается с цепи и сносит тебя на своем пути...
- повторить? – спросил бармен.
Саулюс ни слова не говоря встал и двинулся по направлению к выходу.
- эй! – грубо окрикнул его бармен – мне плевать, что вы друзья Оны. Мне не нравится, когда такие, как вы, приезжаете и думаете, что вам все можно. Ты мне должен 7,50.
- что? Ах, да. Вот.... – паулюс протянул десятку.
- сдача, - сказал бармен.
- оставь ее себе, - сказал саулюс.
- Я СКАЗАЛ ВОЗЬМИ СДАЧУ.
Саулюс чувствовал, что на него смотрело по меньшей мере 6 пар черных глаз.
- какое же все-таки, блядь, невыносимое место, эта ваша ямайка – сказал он.

он взял сдачу и вышел из бара в ямайскую ночь.

…>

- ты знаешь, я еврейка... тебя это не смущает? – она сказала это, скидывая халат...
- нет, меня это не смущает...

* *

С этого вечера жизнь братьев и впрямь перевернулась. Братья стали меньше времени проводить вместе. Паулюс все свое время проводил с Оной, постоянно занимаясь с ней сексом и почти перестав пить. А саулюс вновь вернулся к своему давнишнему увлечению: взяв вина или гашишу, он читал библию на берегу... и это был другой берег, другого моря, другая сторона его жизни – и саулюс читал библию как заново...

...Воспоминания овладели им. Вот он откладывает библию в сторону, посыпает ее песком и вспоминает то время, когда ему было 15 лет. Он видит все ясно и отчетливо. Сейчас он лежит на ямайском песке, как лежал тогда на литовском, когда пришел на море, чтоб сразиться с бесами, один на один. Хотя нет, скорее их были тысячи, а Саулюс был один. Или не один? Он помнит, как ему казалось, что кто-то незримый стоит рядом и наблюдает за происходящим – происходящим не снаружи, но внутри него. Может, это был он сам? Он, который уже прошел некоторый путь, который ему тогда только предстояло пройти. Солнце жарило его юное загорелое тело, тогда еще без татуировок, отцовский велосипед со спущенной шиной лежал рядом. Его Саулюсу придется тащить всю дорогу пешком домой, а потом чинить – долгое и нудное занятие. Но сейчас – полдень, и солнце стоит высоко. А Саулюс лежит на песке.
Вот он переворачивается на спину.
- Я должен построить в душе своей сад, - произносит он вслух, повторяя сказанные тогда слова. – и никакие демоны мне не помеха. Ну, кто из вас хочет сразиться со мной? Кто?
Желающих была масса – мальчика, бросившего вызов духам, втоптать в грязь хотели все. Саулюс чувствовал их дыхание рядом, их настойчивый шепот, их готовность воспользоваться любой слабостью, везде найти лазейку, проникнуть в любое отверстие... Но откуда-то из глубины его души сочилась сила и лился свет. Саулюс пообещал себе тогда всегда следовать правде, ничего не бояться. И этому обещанию суждено было сбыться. Даже когда Время свинцовой поступью заходило в построенный им сад, он всегда стоял на страже. и никто из бесов не мог уничтожить все цветы. Саулюс рад, что он справился. Многих из них он одолел. Но что-то все равно было не так. Вот прошли годы, он так же лежит на песке и кажется, что главный бой еще впереди.
- похоже, мальчиком заинтересовался сам князь тьмы... – произнес саулюс задумчиво и отпил добрый глоток теплого вина из бутылки. Затем он вытащил библию из песка и тщательно отряхнул ее от него.

Он случайно открыл ее на 314 странице.


Глава 20 1-я ЦАРСТВ
22 Если же так скажу отроку;
«вот, стрелы впереди тебя», то
ты уходи; ибо отпускает тебя
Господь.

Саулюс закрыл Библию.**


Паулюс никак не мог изменить это самое «Она». То есть они были разными – внешность, характеры, которые он не пропускал сквозь себя, а пропускал мимо, мимика, пристрастия. Это просто была «Она» - теплая вагина, мягкая грудь. Что-то что укрывало от холода. Что-то, что давало немного шанса пережить ночь. Она приходила, уходила. «а смысл?» - думал Паулюс в те секунды, когда ему было хорошо, когда он кончал в нее своим семенем. Потом эта мысль сменялась другой: «а, это же Она. Мне так не холодно, неужели этого недостаточно?» Он шел, стриг ногти. Понуро, уставившись в эти столетние доски. Ногти на ногах давались хуже всего, поэтому с ними он ждал дольше обычного. Потом возвращался, забирался в теплую норку и улыбался – хоть на эти 30 минут у него под одеялом было тепло. Потом Она уходила. Мучительно, медленно, терзая его утренним первым солнцем. Это было самое ужасное. «Ну почему Она не уходит до, почему Она уходит после?!» каждый раз молча спрашивал он у нее. Но Она уходила слишком поздно, когда волна страха подходила к сердцу, сжимая дыхание этой железной перчаткой, когда руки начинали дрожать рябью и сквозь пелену снов прорывалось сознание того, что это все – реальность. Где-то на полпути между пятнами на простынях и пальцами, изогнутыми ветвями, Паулюс вскрикивал от недостатка воздуха, но заставлял себя замолчать, борясь. Иногда Она говорила «ты теперь мой на всю жизнь!» Паулюс искренне радовался, но потом это сумрачное утро приходило вновь. Мятые ими простыни, вонь его внутренностей. Она уходила.

В мире был изъян. И Паулюс чувствовал это. В каждом кирпичике, которые он изучал сотнями, был изъян, что уж говорить о большем? Она была лишь оболочкой. Паулюс думал о ней, когда нюхал цветы, или когда смеялся, когда ему ве-зло. Но, в остальном, он чувствовал этот изъян. Он знал, что однажды, когда все двери откроются, он сможет видеть все вокруг бесконечным. И Ее тоже. Но также он знал, что он слишком заперт внутри себя. Что это именно он не может изменить мир вокруг.

Ну и? Все так тихо и медленно. Как сказать? Ну, «спокойно». "Ничего не болит, ничего не беспокоит", как говорит Брат. Кажется, что достигнуты промежуточные итоги. Она уходит с воскресной газетой… Паулюс, он же… такой парень… когда приходит осень, он молотит своими кулаками по воздуху. Поговори с дьяволом, Она. Нет. Сначала о нем. Появится. Ждешь кого-то. Смотришь, Она идет. Забыть? Поговорить о ней. Да нет, все в порядке. Точно говорю. Ну а когда без нее. Притворяться? Все в порядке? Потом… Поговори о дьяволе. Появится? Ждешь кого-то. Нормально. Что уж там мне думать о том, что Она ушла. Все тихо. Ушла. Без меня.

- пожалуй, пожестим, - думал Паулюс, - нет, не пожестим, - думал Паулюс, - какая разница?
Она познакомилась с ним так мистически. Он же видел ее уже где-то? Стакан в руке. Мне что, еще один раз? Она не ответила. Над ее левым плечом висел дьявол.

- ну, ты прости меня. Пожалуйста, - он думал, что это будет невыносимо говорить. Этот лев ест из твоих рук.

"Из моих рук", - думал Паулюс.

И лев лежал, он ел из рук. И было не так холодно. Он ел из ее рук… Потом они играли джаз и блюз. В основном про убийства мальчиками девочек и он подмигивал ей. С искренней улыбкой. Почти танцевал. Он думал о том, как сшибает ее на землю. А Она молит его не убивать. А Паулюс только бьет ее в ответ сильнее. «Это была кровь из моего носа» - пел он. Ну а потом… Она же много не говорила. Она просто уходила. А он шел в некоторое место, иногда его приходилось поддерживать. И показывать ему. Ну, если бы… Как бы не впервой. Он чувствовал себя крайне круто, вдыхал, слушал. Но потом природа брала свое. Ботинки. И Она. Немного сверкают. Она излечивала его сердце. Костюмированный бал. Наконец темнота. Она?
- да ладно, - Паулюс улыбался, ему было спокойно, он понимал, что все это… Ладно… Покурил, уже не больно. Больше не больно, не больно. Тебе показать билеты в боль?


* *

Однажды она отвела Паулюса в травяное поле. У них случился конфуз при переводе на английский. Она имела ввиду обычную, не прущую траву. Паулюс сделал вид, что огорчился. Но когда они пришли на место, у Паулюса возникло радостное чувство, что он на Куршской косе. Никакого отличия. Так же щебечут птицы, так же палит солнце и они вдвоем среди засохшей травы.
.- Наверное, тут много насекомых, - сказала она.
Паулюс улыбнулся.
- давай покурим. – предложил он.
- давай! – радостно сказала она. – секс с тобой под гашишем это нечто. Улет башки.
Он рассмеялся и поцеловал ее.
Затем достал плюшку, раскурил сигарету, аккуратно положил плюшку на сигарету и засунул ее в прожженную в бутылке дырку.
- мне страшно, - сказала она. – я нечасто курю гашиш, ты же знаешь... а вдруг мы сгорим?
- я люблю тебя, - сказал он. – затянись.
- мне страшно. Ой. – она затянулась, потом протянула бутылочку Паулюсу. – держи.
- нет, давай еще, до конца.
- хорошо.
Она затянулась еще раз. Затем подождала и выдохнула. «молодец» - подумал паулюс. Затем он поцеловал ее.

Она вздрагивала всем телом от его прикосновений. То, как сладко она постанывала, сводило паулюса с ума. «хороший гаш» - подумал он. Ничего не существовало кроме Паулюса и Оны, его и ее. В округе – нет людей.
«ты бы знал, что у меня сейчас творится в голове» – сказала она и снова углубилась в поцелуй.

Он вошел в нее.

Она была так красива, и солнце плавно опускалось в море, и паулюс подумал, что сейчас, вот сейчас, все прошлое, настоящее и будущее происходит одновременно, то есть прямо сейчас. И что это не просто она лежит на полотенце среди высохшей травы. Это все женщины, всех времен и народов лежат сейчас среди этой желтой травы и смотрят на него такими хитрыми прищуренными глазами...
Это ощущение усиливалось одновременно с тем, как усиливались ее крики. На последних двух, особенно звонких, он кончил.
- я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, - говорила она.
Когда она начала плакать, он положил свою голову ей на живот. Она гладила его волосы пальцами.... мало-помалу рыдания прекратились. Вдруг она громко расхохоталась и паулюс присоединился к ее смеху.
Затем он посмотрел на нее. Она посмотрела на него.
- я люблю тебя, - сказал он.
- шесть лет.
- что?
- тебе сейчас шесть лет.
- да, я знаю. я знаю. Я почему-то смущаюсь тебя.
- давай вместе посмотрим на небо?
- давай.
Они легли рядом.
- я не видел здесь ни одного насекомого, Она.
- они просто пошли спать.
- потому что к ним в гости пришли цари земли.
- да, они такие, ой, все, нам пора спать. – она показала это мимикой.
Они снова рассмеялись.

«любовь может отложить на тебе неизгладимый отпечаток и остаться с тобой до конца жизни» - вспомнил паулюс Цитату из Гамсуна. Или же это все подстава? – подумал он.

* *

Как-то у паулюса с Оной завязался разговор о литературе. Она оказалась читающей девушкой и восторженно отзывалась о сартре. Паулюс мгновенно помрачнел, и на лице его появилось то самое жестокое выражение.. Паулюс показал ей портрет Селина на своем сердце. Она скривила рот. Паулюс сказал:
- Ты, к примеру, не болеешь за Жальгирис, ты даже не знаешь, что это такое, и я тебя не виню за это... просто мы с тобой словно на разных уровнях чистоты... вот и все... тебе нравится сартр, я же считаю его жирной еврейской свиньей... понимаешь?
- не говори так о моем народе.
- а ты знаешь, как твой народ поступил с Селином, с этим величайшим гением? Совсем недавно еврейская община во франции добилась исключения его из списка чествуемых писателей на 2011 год из-за его «антисемитских» взглядов... ты знаешь, о чем это говорит?
- мне это ни о чем не говорит.. я даже селина не читала...
- еще бы! Зато ты читала сартра! И ты еврейка! Это говорит о том, что ДАЖЕ МЕРТВЫЙ, СЕЛИН ОПАСЕН.... КАК Я, МОЙ БРАТ И ТАКИЕ КАК МЫ! МЫ СПАСИТЕЛИ, МЫ ПУТЬ И СВЕТ. Твой народ убил любимого тобой христа... и они убили селина... пусть тебе будет стыдно за твой народ!
- паулюс, но я – не святая!
- но ты веришь, что святые – гуру, верно? а никаких гуру на свете не существует, есть только ты и твоя вонь... да... в тебе есть червоточинка, крошка. Ты такая же еврейка, как и все остальные...
- я тебе сразу сказала, что я еврейка. раньше тебя это не волновало...
- я был счастлив...
- паулюс... хороший мой... я тебя прошу... наслаждайся мной, жизнью, Богом и природой... и пусть твое сердце обретет мир...
- хорошо, детка...

...С этого дня Паулюс снова стал пить.


**

Шло время... о саулюсе ничего не было слышно. Как-то утром паулюс просыпается в постели один. Из кухни доносятся запахи жареных овощей.
Паулюс поискал рукой под кроватью бухло, но ничего не нашел.
Через какое-то время она зашла в комнату.
- доброе утро, паулюс. Ты меня любишь?
- Погоди-погоди. Где мой вискарь, крошка?
- а зачем он тебе?
- Э-э, крошка! Он мне сейчас очень нужен!
- больше, чем я?
Паулюс промолчал.
- выбирай. Либо я, либо бухло. Ты слишком много пьешь.
Почему она отдаляется от него? Почему наставляет на свой путь... трусливый, лицемерный, лживый и слабый? Каковы ее идеи? Кто она?
Она вздохнула:
- твои овощи – на плите.. позавтракай.
- Мне нужен хорошо прожаренный стейк и стакан виски!
- паулюс, у тебя похмелье. Тебе сейчас нужны овощи...
Паулюс вновь промолчал.
- ну, мне пора... пойду займусь серфингом... присоединяйся... тебе будет полезно...
- нет, спасибо...
- пока не прекратишь бухать, я к тебе не вернусь...
- ок.
Она пожала плечами и вышла из номера. все рушилось. Паулюс встал с кровати, блеванул в толчке, закурил, поссал и посрал.


* *

Паулюс пробухал несколько дней. Она все не появлялась. Вот он лежит и смотрит в потолок...

Он не спит, однако все происходит как во сне. Сначала его душа словно вышла из тела. Или это сон? Потом паулюса пронзила жгучая острая боль, словно столп света сошел с него. Перед паулюсом на потолке появились огромные изогнутые красные глаза... Паулюс попытался пошевелиться, но не смог. Он попытался закричать, но изо рта его послышалось лишь легкое шипение и показались слюни..
- ты теперь навсегда в моих руках... – послышался голос дьявола. – у меня есть к тебе задание...
- иди нахуй! – хотел прокричать паулюс, но не смог.
Не сказав, что это за миссия, глаза вскоре пропали. Паулюс продолжал смотреть в потолок. Это определенно был дьявол. Паулюс не знал, как ему быть и как вырваться из этого оцепенения... Внезапно тихо отворяется дверь, и в комнату заходит... брат. Он подходит к Паулюсу.
- спишь, брат? – спросил Саулюс, и паулюс не смог ответить, – спи...
Саулюс накрыл его одеялом...

* *

Когда паулюс очнулся, брата не было рядом с ним. Паулюс встал, допил остатки вискаря, затем он вышел на веранду. Там его и встретил брат, держа в руках первый утренний косяк. Паулюс с удовольствием затянулся.
- мне просто было как-то жутко сидеть одному в номере, и я пришел к тебе, брат.
- Понятно. – паулюс еще раз затянулся.
- брат, ты докурил? Пойдем, я тебе кое-что покажу...

Паулюс надел розовые тапочки, что она подарила ему, и зачем-то темные очки. Братья поднялись на верхний этаж. Саулюс открыл дверь. Они зашли в пустой номер.
- садись.

Паулюс сел в кресло. Брат налил ему вискаря.
- все связано, брат... Бог есть...
- по ходу я разбежался с Оной, - сказал Паулюс.
- я знаю.. ваши пути пересеклись лишь на мгновение...
- возможно.
- или ты думал, что это будет вечно и что белый цветок решит все твои проблемы? И проблемы мира? Человечества? И Бога, черт подери! Нет, брат. Они приходят и уходят, как волны, оставляя за собой лишь грязь. И оставляя тебя одного с разрывающимся сердцем. Вопрос в том, встанешь ли ты на ноги после них, не прикончили ли они тебя окончательно.... здесь cаулюс сделал паузу, затем продолжил - сегодня ночью будет твое последнее посвящение... с этих пор ты будешь один, без меня. Наши пути разойдутся. Каждый пойдет своей дорогой. Вчера я разговаривал с Богом, и я многое узнал.
- саулюс, у тебя и впрямь течет крыша... ты же знаешь об этом, да?
Саулюс улыбнулся улыбкой привыкшего себя укрощать человека.
- первое, куда ты пойдешь без меня, - ванная. Там Она. Если хочешь, поговори с ней и попрощайся...
Пауза. Застыв, Паулюс сидел в кресле в черных очках и молчал.
- она не плакала, не скулила и не угрожала... знай это. если ты захочешь поговорить со мной, ты сможешь меня найти в отеле Sunset, номер 277. я буду там.. до встречи, брат... я люблю тебя...
саулюс вышел из комнаты.

* *

Паулюс сидит в кресле и не спешит подниматься. Затем он неторопливо тушит сигарету и допивает вискарь. После этого он встает и идет в ванную...

Голая, она лежит в красной воде. Ее глаза распахнуты. В них застыл ужас. Аккуратно перерезанное горло – почерк брата... В Оне больше не бьется сердце, в ней больше не теплится и не бьет ключом жизнь. Это была уже не Она. Паулюс опустился рядом на колени.

- я все время думал, что в мире есть какой-то изъян... но может с кирпичиками на стене все в порядке? может, изъян - во мне? И это со мной что-то не так?... это возможно…так что… я должен быть безупречным войном, я должен быть безупречен…

Паулюс погладил ее лицо.

- я больше никогда не буду так счастлив, как тогда, когда познакомился с тобой. Так счастлив и беззаботен. Я люблю тебя, моя мертвая любовь... я должен быть безупречным войном, я должен быть безупречен…

За все это время на лице паулюса не отобразилось ни единой эмоции. Он надел на ее глаза свои темные очки. Затем встал с колен.

- ты хочешь,чтобы я шел дальше, брат? да? Как ты там говорил? «дальше, больше.. даже, если будет непросто» хорошо, брат, я пойду дальше...

18:54 

Глава 23

Big Brothers
karma police members
РАЙ И АД

На следующий день стало жарко. Братья проснулись в гостинице Sunrise и недолго думая направились к морю. Ключ они оставили негру на ресепшене. Было как-то странно идти по улице, полной негров. Но идут-то братья к морю.. И вот они снова здесь. Надо отметить, что ямайская природа с ее холмами, пальмами и морем завораживала паулюса. Он чувствовал себя как в детстве, ведь он был очищенным, он был очищенным, очищенным. Он был молод, силен. Здоров, полон сил и молодости. Бытия в себе, и он испытывал невообразимое наслаждение, немыслимый успех, настоящий праздник духа.
- охуенно! – заорал он и принялся носиться кругами по песку.
Брат ухмыльнулся.
- всего лишь пляж. Но нам не хватает мохито!
Пока паулюс выделывал коленца на песке, совершал невообразимые прыжки, саулюс сходил за мохито.
- здесь настоящий рай! – крикнул паулюс приближающемуся брату. Саулюс подошел, дал брату бокал и расположился рядом.
- рай, говоришь... ну что ж. Будем наслаждаться им, пока можем. пришлось совершить немалый путь...
- ага...
Братья снова уставились на волны. Каждый думал о своем и попивал мохито... прошло около получаса. Прибой все шумел и шумел...
- пошли? – сказал саулюс.
- да, конечно, брат.
По мере их углубления в город, паулюс как-то занервничал.
- у нас все при себе, да? Документы, карточки...
- да. А что? Тебя что-то тревожит?
- не знаю. что-то есть злое в людях. Несмотря на то, что все тут курят. Есть какое-то напряжение... мне не нравятся эти люди. Одни негры к тому же. Испытываю некий страх.
- страх – последствие всякой лжи, как говорил Достоевский.
- какой лжи?
- а хуй знает.
Пауза.
- а чего ты ожидал? – спросил саулюс.
- я ожидал рай.
- мы ищем не рай, брат. Мы ищем путь.
- куда? в рай?
- да какая разница? Рай, ад – это твои состояния на пути.
Пауза.
- куда, брат? На пути куда? – спросил паулюс.
- я не знаю, брат... я не знаю... Пошли в бар.
"в Бар!» - подумал Паулюс.
Братья отправились в бар, ближайший, из него доносился боб марли. Паулюс надеялся увидеть там свою мечту, но вместо белых цветков он получил пару текил от накуренного бармена. тем не менее ему понравилось. Саулюс выглядел более сосредоточенным. он пристально посмотрел брату в глаза:
- время еще не настало, брат. оно наступит. и оно наступит очень скоро

17:28 

Глава 22

Big Brothers
karma police members
ЯМАЙКА

- Ты знаешь, брат, хорошо, что мы уехали. Просто охуительно. Хорошо, что мы здесь. Пиздец. – сказал паулюс, одетый в шорты и майку, босиком ступая по обетованной земле, - У нас есть все, что нужно. И мы в раю. Все мосты сожжены. топор войны зарыт. Новая жизнь! Новая жизнь – это всегда круто! Мы тут освоимся, все будет заебись! Жизнь прекрасна! Она не стоит на месте! Жизнь непредсказуема, сейчас, сейчас...! Идем вот сейчас к морю... Что может быть лучше? Охуенно. Охуенно. Может быть, действительно родина там, где задница в тепле? Да и не было у меня никогда своей родины. Нечем мне гордится. Даже язык у нас, у литовцев, какой-то совсем слабый. я же учился в университете. И имею некоторое представление о филологии. Думаю, русские филологи правы. Литовский язык – говно.
- при чем здесь язык, брат? Мы в раю
- говно. Говно.
- ну ладно. вижу, тебя еще прет. Почему литовский язык говно? – спросил саулюс.
- настоящая литература есть только у русских, англиков, америкосов, французов и норвегов. Те страны, куда съебывает вся литовская молодежь. А литовский язык сейчас на том уровне, на котором стоял русский 200-300 лет тому назад. При ломоносове. Тогда тоже ведущие профессора, пиздели, мол, барбаризмы, нельзя, мол, в язык принимать. Русский в этом смысле сегодня богат, разница будет стилистическая. Но это не будет ошибкой. Другой стиль. Русские это понимают. А на литовцев мне насрать. Нечем мне гордится. Тупая завистливая страна.
- а как же жальгирис? – спросил саулюс.
- да, ты прав. Жальгирис – святое... – братья свернули от дороги налево и пошли вдоль деревянных домишек.
- еще куршская коса.. – добавил паулюс.
- нет, - сказал саулюс, - у тебя сейчас есть другая коса. Не напоминай мне об Угне...
Пауза. Братья продолжают идти к морю. Сгущаются тучи. Это странное зрелище - братья раманаускэй в раю, а тут сгущаются тучи. Скоро пойдет дождь. Внезапно Паулюс начинает цитировать стихи:

Но вспомните! И вы, заразу источая,
Вы трупом ляжете гнилым,
Вы, свет очей моих, звезда моя живая...
вы, лучезарный серафим!


- блядь, что это было такое? – вскричал саулюс.
- шарль бодлер, падаль.
- да, но какого хуя ты мне это сейчас прочитал?
- захотелось.
- ты какой-то странный, брат. Кстати, ты еще пиздюдей от меня не получил за убийство на косе.... так что не пизди много.
Паулюс промолчал. Поднялся ветер.
- мы уже почти подошли. слышишь море?
- слышу-слышу..
- вот здесь, за этой рощей.
Паулюс кивнул и выплюнул жвачку.
- я бы хотел продолжить наш разговор – сказал он через минуту.
- ну хорошо. – ответил брат, - Давай продолжим. так русский язык, говоришь, могуч и велик? А туземцы тебе как? Will you rastafaria with me?
- да негры, хули. Мне русские больше нравится. – сказал паулюс, - Достоевский, к примеру.
- пушкин?
- пушкин... высоцкий.
- да. Высоцкий.
- есенин.
- точно.
- маршак.
Братья заржали.
- а ты агнию барто читал?!
- ой, ой, я не могу, у меня живот болит! – саулюс корчился от смеха.
- а этот, буковски разве не русский?
- да нет, брат, американец...
- брат, я не жалею, что убил ту девушку на косе, - сказал паулюс внезапно.
Саулюс перестал смеяться. Братья пошли дальше в молчании.

Дождь настиг их как только они увидели море. Оно было очень хорошим морем, оно было ямайским морем – и хоть оно и не поглощало тебя так, как балтийское, но все же... этот разреженный воздух, биение жизни в тебе и в том, что вокруг тебя. Вот Братья Раманаускэй стоят вдвоем и не шевелятся... Молния, гром, молния и снова гром. Ветер, и пальмы, и джунгли колышутся, и слышен шепот и гром природы. и море шумит и все совсем не так, как дома, в литве. Лучше ли? Однозначно лучше! Молнии сверкают много раз подряд и братья стоят на земле, на которой могли и не стоять, и они черти знает где, черти знает зачем, и только один бог знает, чем же все закончится.
- брат, прости меня, - сказал паулюс. – ты – мой единственный брат. Прости меня, если что не так. Мы тут.
- ты меня тоже, брат. Да, мы тут.

22:50 

Глава 21

Big Brothers
karma police members
ЭПИЗОД В САМОЛЕТЕ

Они сидели в самолете, саулюс – возле окна, паулюс – рядом с ним. Кепка скрывала глаза саулюса, он молчал. Паулюс жевал жвачку. За окном были облака, облака и ничего более.
- я еще никогда не летал в самолетах, - сказал паулюс. – мне страшно.
- значит, тебе нужно выпить… - сказал саулюс задумчиво.
- нет, брат. Не поможет. Я под амфитамином…
- что??
Саулюс оторвался от газеты и смотрел на брата выпученными глазами. Паулюс продолжал интенсивно жевать жвачку.
- я под амфитамином, брат.
- и давно?
- уже полчаса как. Мне было скучно.
- брат. Да ты же сдохнешь! Нам лететь до хуя и с лишком! Бля… ты и меня в гроб сведешь! ну ты даешь!
- я когда был маленьким… не, я не хочу об этом рассказывать. Хотя могу. Я могу! Просто мое состояние это как духовный прорыв. Гениально. Я им всем покажу. Я им всем расскажу. Как бы там ни было, а меня не остановишь. Нам долго лететь? Эй, стюардесса! – он схватил за руку проходящую мимо стюардессу, - Девушка, Вам помочь? Дайте воды мне и моему брату… мне очень хочется пить. Вы слышите меня! Пожалуйста, немного воды – это то, что нужно мне и моему братышу… БРАТЫШ. Какое славное слово, правда? – он повернулся к саулюсу, - Вернее я хотел сказать классное… БРАТЫШ, хахаха, БРАТЫШ. Он – мой БРАТЫШ.
- извините моего брата, он боится летать в самолетах.
- ничего страшного, - ответила та. – я сейчас принесу воду.
Паулюс продолжал жевать жвачку, громко чавкая. Стюардесса принесла воду.
- спасибо, детка, - сказал паулюс. – спасибо тебе от меня и моего БРАТЫША САУЛЮСА!!!! Кстати, передате экипажу, что Паулюс любит их. Так и скажите, что паулюс их любит. Я и мой братыш саулюс. Меня зовут паулюс. А вас?
- рита.
- нам надо будет как-нибудь познакомиться, рита. Я и вы в самолете. Это романтично, правда?
- хотите что-нибудь перекусить?
- я бы съел вас на завтрак. Но я никогда…
- мой брат не будет есть…. – сказал саулюс. – можете идти.
Стюардесса ушла.
- чего ты ее послал? Брат? Ну может быть это я ее послал. Но я же никуда ее не посылал верно?
- это пиздец… - сказал саулюс. – брат, попробуй молчать. Просто жуй жвачку…
Паулюс попытался последовать совету брата. У него это получилось – ровно 5 секунд.
- я еще никогда не летал в самолетах… - сказал паулюс. На этих словах любопытный мальчуган с другого ряда привстал на сиденье и посмотрел в их сторону.. Черноволосая женщина, по всей видимости его мать, схватила его за руку – и мальчуган пропал из виду.. – но мне еще предстоит много перелетов, - продолжал паулюс, - очень много, и это первый. И я пролечу его… я пролечу! Как ебаная космическая ракета! Девушка, вплетающая в волосы белые цветы покоя, уже совсем рядом!
Саулюс застонал. «Что это с моим братом?» - думал он, - «по-моему, он совсем ебанулся». Хуже места и времени для употребления амфитамина он себе вообразить не мог.

О-охх... Саулюс откинулся на сиденье. Лететь предстояло долго. Но награда того стоила. многое уже позади. осталось чуть-чуть. Все эти убийства.. А был ли в них какой-то смысл? Спросить Паулюса? Нет, лучше его сейчас не возбуждать на такие темы – а то весь самолет будет знать, с кем они едут. Состояние под амфитамином – не совсем удачное состояние для таких разговоров. Тем более в самолете! Был ли смысл во всех этих убийствах? - снова подумал саулюс. Он уже ничего не знал наверняка. Одно было очевидно: они все еще живы. И это после того, как они нарушили все мыслимые и немыслимые запреты. Это все какое-то удачное стечение обстоятельств. Бог на их стороне. и теперь все позади. И они летят в эту чертову обитель Бога. Которую они заслужили. Саулюс посмотрел на брата. Паулюс жевал жвачку и дико озирался по сторонам. с чем он сражается? ему надо успокоиться. понимает ли он, что все кончено? война выиграна! и это конец. «надо будет преподать ему урок, - подумал саулюс, - надо будет преподать ему урок». Кажется, Паулюс опять хочет что-то сказать. Но саулюс опережает его:
- я люблю тебя, брат.

10:53 

Глава 20

Big Brothers
karma police members
ПАРА ВЫСТРЕЛОВ

- как поедем, - спросил Саулюс – на нашем грузовичке? автобус? автостоп?
- конечно автостоп, и обязательно через Каунас!, - Паулюс подтянул ремни своего рюкзака плотнее.
- зачем нам делать крюк? поехали прямиком в Вильнюс! лучше проведем время в duty free!
- не, через каунас, мне надо сделать там пару выстрелов, - Паулюс рассмеялся, а Саулюс нахмурился.
- слушай, какие пару выстрелов? всё. мы закончили. мы едем! - он помахал билетами перед носом брата, - всё-ё-ё. мы-ы-ы-ы е-е-едем.
- пара выстрелов, всего пара выстрелов, последних выстрелов. Обещаю, это займет 2 минуты. ничего особенного. а потом сразу в duty free.

Саулюс согласился, хотя делать крюк не входило в их планы. Братья вышли пешком из города. Они шли легко, продолжая хором напевать песенку, немного переиначенную под себя:

there are two killers on the road
If ya give these men a ride
all your family will die
killers on the road, yeah.

Убивать никого не хотелось, хотелось просто петь и радоваться, Паулюс выставил большой палец через 5 километров после черты города и тут же, как по заказу, остановилась старая шкода, с древним дедом за рулем:

- куда вам, сынки?
- каунас, - ответил Паулюс
- ну, садитесь, коли люди хорошие! - братья по старой привычке оба сели на заднее сидение.


<…>

- я вообще не люблю когда меня касаются, когда я болею, - сказал Паулюс - не знаю почему. как будто какое-то дополнительное раздражение. зуд. мне хочется в такие моменты вывернуть кожу наизнанку...

<…>

Они проехали около половины пути, когда Паулюс вдруг задергался в конвульсиях. Старик тут же прервал свою дружелюбную беседу… поначалу саулюс еще участвовал в обсуждении особенностей скотоводчества под алитусом, но вот уже около часа старик беседовал сам с собой... и тут паулюс вдруг задергался в конвульсиях..
- останавливай, дед! – вскричал саулюс.
Машина остановилась, саулюс с дедом вылезли из нее, схватили вместе тело паулюса, отнесли его на лужайку, в тень леса… положили его на траву. паулюс был неподвижен, изо рта его стекала белая пена... «Это его кондрашка пришиб, - говорит дед, - надо вызвать скорую».

тут Паулюс открывает глаза, достает револьвер. раздается выстрел. Пуля попадает точно тому между глаз. Тело валится на землю с глухим звуком.
- это был первый выстрел, брат, - сказал паулюс, вытирая пену, - Осталось еще два.
- бля, ты же говорил, «пара выстрелов, брат, всего только пара выстрелов»?
- этот не считается, брат. Этот еще пока не считается...
Саулюс покачал головой и помог брату оттащить труп подальше в лесные ебеня, ведь по обеим сторонам этого пути располагался лес.

После этого Паулюс сел за руль и нажал на газ. До Каунаса оставалось менее 100 километров. ."Совсем скоро", - произнес вслух Паулюс и показал брату большой палец.

<…>

- не знаю, как тебе, брат, а мне нужно хряпнуть чего-нибудь, - сказал саулюс, когда они уже увидели эти белые многоэтажки каунасского даунтауна.
- нет проблем, брат. Наша посадка через 6 часов. Мы все легко успеем.
Паулюс свернул в гору и вскоре братья ехали вдоль частных бедных литовских домишек.
- я четыре года прожил в каунасе, эти пейзажи мне очень знакомы - сказал Паулюс.
- Да, брат, я знаю… сверни вон туда. Там, кажется, магазин.
- хорошо, брат.
Братья припарковались на стоянке и вышли из машины.
Внимание Саулюса привлек сидящий рядом с кустами маленький котенок, дрожащий от холода или страха. Это был совсем маленький котенок, дворового типа, серый, полосатый. Он был совсем один. И совсем не испугался подошедших к нему людей.
- Надо ему пожрать чего-нибудь дать, я мигом… - сказал паулюс.
Саулюс остался один. Мимо пробежала собака… завидев котенка, она устремилась к нему и Саулюс уже было хотел хвататься за нож, но собака, виляя хвостом, просто бесцеременно обнюхала маленькое существо, потом отбежала пару метров, потом задрав лапу поссала и побежала дальше. Вскоре вернулся Паулюс. Нес он с собой порцию кошачих консерв, бутылку текилы и две пачки сигарет. Одну из них он бросил брату. После этого паулюс открыл пачку консерв и вывалил содержимое на асфальт. «не надо было всю, - сказал саулюс, - кот съест все, потом блевать будет». «ничего, ничего, - сказал паулюс, - съест, проблюется, потом съест блевотину. Все в порядке».. братья прижгли по сигарете.
Мимо проходят двое детей. Мальчик и девочка… как только девочка завидела кота, она радостно взвизгнула и побежала к нему. Котенок же тут же попытался удрать под машину. Но не успел. Девочка схватила его на руки и начала тискать и гладить. Котенок ничего пока не мог с этим поделать. «Надо же, какая ирония,
- подумал саулюс, - взрослых не боится, собак не боится, а детей опасается...»
- эй, - крикнул паулюс, - ты чего? Не видишь, что ли? Ему не нравится, когда его тискают. А ну-ка отпусти его!
Девочка нехотя отпустила котенка и взяла мальчика за руку. Метров через десять она, не останавливаясь, прокричала через плечо: «Я вообще-то первая его нашла! И кормила его больше вас! Я его хозяйка! А не вы!»
Братья переглянулись. «Люди любят контролировать других, - промолвил Саулюс, - Мир, брат, не изменишь…». «А мне по барабану!» - ответил паулюс.
Братья снова залезли в машину.


Они ехали по закоулкам каунаса уже около 40 минут, и саулюс как-то перестал улавливать ими проделываемый маршрут. Какими принципами руководствуется его брат, ведя машину? Он прошерстил один район, другой, третий. Кого он ищет? Ищет ли он что-то определенное? Казалось, паулюс сам не знает, чего хочет. Лицо его было очень задумчивым и отстраненным. Саулюс сделал еще один глоток из бутылки текилы и передал ее брату. Паулюс как следует к ней приложился.
- брат! А куда мы вообще едем?
- я просто хочу напоследок оставить свою подпись в каунасе, - сказал паулюс, - У меня с этим городом очень многое связано… мне нужно здесь напоследок расписаться.
- в кого ты хочешь стрелять?
- погоди, брат. Мы уже приехали...
Паулюс остановил машину неподалеку от здания полицейского коммисариата района алексото и закурил.
- постой, брат, - сказал саулюс, - что ты собираешься сделать?
в ответ паулюс ухмыльнулся.
- почему именно это здание? - спросил брат.
- любое здание подойдет. Лишь бы там были менты. Патруль тоже бы подошел, но с другой стороны… у них только-только начался обед... там почти никого не будет. К тому же прикинь, каково оскорбление? Завалиться к ним прямо в логово!
- каков план?
- ты сидишь здесь и страхуешь меня. Я иду и мочу всех собак.
- ого!
- просто посиди в машине и будь готов сразу отсюда рвануть. Я проникну в логово к ментам и захуярю их там всех.
- паулюс! Ты ебанулся! Они же вооружены!
- эффект неожиданности, - сказал паулюс и рассмеялся, - эффект неожиданности, брат. К тому же у них обед.. Я сделаю пару выстрелов – последних выстрелов. - паулюс погладил ствол и рассмеялся, - и мы сразу дернем в вильнюс. Ямайка близка, как никогда! Там я буду паинькой. Начну новую жизнь. Но закончить старую надо с блеском! Пара последних выстрелов!
- мы рискуем всем.
- не больше, чем обычно. Все под контролем, брат. Они ничего не успеют сделать. У нас самолет совсем скоро. Я быстро. Сиди здесь.
Паулюс затушил сигарету о коробку передач и открыл дверь.
- брат. – сказал саулюс. – прости, но я пойду с тобой.
- ладно, - сказал паулюс.
- только осторожно, брат.
- конечно. Осторожность – мое второе имя. – ответил паулюс.
Паулюс спрятал револьвер под майку… и вышел из машины. Саулюс догнал своего младшего брата и они вместе зашли в здание.


Внутри сидел только один мент. «Отвлеки чем-нибудь его» - сказал Паулюс. «Чем? И на сколько? Надолго?» «Да любой байкой. И знай: я в любом случае его пристрелю». «Ну хорошо».
- добрый день, - сказал саулюс подчеркнуто вежливо. он посмотрел на брата - меня обманули цыгане. – на этом моменте мент откинулся назад в кресло, - при покупке определенной продукции, - говорил саулюс – при покупке определенной продукции… меня облапошили. Я не получил ничего, а они получили мои деньги. Эти злоебучие цыгане совсем охуели! Мне не нравится, что этот сброд делает в городе моего брата!
- Что это была за продукция? – спросил мент, лысоватый, четкий литовский гоп.
- не могу сказать пока. Впрочем, я не заявляю о факте пропажи. Я заявляю о факте мошенничества.
-о каком именно факте мошенничества идет речь – настаивал мент, - и при каких обстоятельствах случилось происшествие?
- речь идет об обмане, об отвратительном акте мошенничества. – сказал саулюс, интонационно подчеркивая каждое слово.
- Подождите, вы что, шутите?
- вам лучше об этом расскажет мой брат. Он – непосредственный участник тех событий.
Паулюс сказал:
- Я сначала схожу в туалет с вашего позволения. Уж очень надо..
Паулюс направился в туалет.

Мент снова откинулся на спинку кресла… он не выглядел удивленным, он просто устал, столько долбоебов приходят сюда со своими проблемами… еще одна ебаная осень. Он демонстративно сделал телевизор погромче...

Саулюс внимательно смотрел на мента....

Вскоре из туалета вышел Паулюс...

- паулюс, расскажи господину полицейскому про цыган. – сказал саулюс.
Паулюс достал пушку.
- мне похуй, цыган ты или нет, - сказал паулюс, - главное, что ты мент, грязная псина. только псы идут в менты. вы в лучшем случае - полицейские морали, а мы с Братом - полицейские нравственности. мораль - в поступках, нравственность - в помыслах.. (на этом моменте саулюс снова вспомнил о девушке, которую паулюс убил топором на косе, мент потянулся к своему пистолету, а паулюс наступил ногой ему на яйца.) - паршивому псу - паршивая смерть - продолжал он, - всем вам скоро наступит пиздец, и паулюс раманаускас приложит к этому руку, - паулюс выстрелил. баБАХ. Саулюс подошел к брату. баБАх – снова раздался выстрел. Мозги мента на стенке.
Саулюс не повел и бровью.
- надеюсь, это и есть твоя пара выстрелов? – устало сказал он, - это все?
- почти. – ответил брат. - кстати, как тебе моя речь? всегда мечтал убить мента.
- ничего. неплохо.
Оттащив мертвого мента за диван и накрыв испачканное кресло плащом умершего, братья вышли из здания и сели в машину, паулюс – снова на водительское, саулюс – рядом с ним. Саулюс пристегнул ремень. Паулюс не торопился.
- ну, брат? Съебываем отсюда!
- погоди. Брат.. скажи мне… я поступил правильно?
- возможно, брат.
- адский взрыв фашизма – рассмеялся паулюс.
саулюс промолчал. Через минуту машина завелась и они поехали, оставив здание коммисариата позади. Раздался рев полицейской сирены. Возможно, не по ним.


До Вильнюса Братья добрались без происшествий. Оставили дедовскую развалину еще на окраине, остановили такси и так добрались до аэропорта.

Сразу же, как Паулюс и обещал, зашли в дюти-фри.. взяли по пиву...

- ...н-да-а.. - сказал паулюс, сидя напротив брата за столиком - прекрасный цветок смерти… что может быть лучше, чем когда чувство твоей правоты проходит через все твое тело? Чувство законченности – прекрасное чувство! на этом кончается наша старая жизнь, что весьма жаль. по-моему, она была прекрасной. Мне нравилось убивать. но топор зарыт, с каунасом теперь окончательно покончено. Наш отец мертв, а я… я должен идти дальше. Карма моя очищена... Я верю в это. Серьезно! меня ждет на Райском острове Любовь и Новый Свет. Я это заслужил. Прощай, Литва.

Саулюс продолжал молчать.


<...>

…Вечером, едва самолет братьев оторвался от бетонной полосы аэропорта Вильнюс, на побережье возле Клайпеды выбросило тонны дохлых шпротин. Рыбу стали разбирать местные жители. “Надо предупредить людей, - сказал кто-то. - Это может быть опасно”.

главная